Diskretionär förvaltning
För dig som saknar tiden, intresset eller kunskapen att själv sköta om dina placeringar är vår diskretionära förvaltning en bra lösning. Tillsammans definierar vi ramarna för hur dina finansiella tillgångar ska tas om hand, men de löpande investeringsbesluten överlåter du till oss. Vi bevakar marknaden och placerar ditt kapital i linje med vad vi har kommit överens om. Du får kontinuerligt information om utvecklingen så att du alltid är delaktig i förvaltningen, men du behöver själv inte ta några avgörande beslut.


Vi erbjuder
•    En komplett finansiell handlingsplan för hela eller delar av din förmögenhet.

•    En förvaltningsstrategi baserad på dina behov och önskemål om risk och avkastning.

•    Regelbunden uppföljning för att säkerställa att vi möter dina förväntningar.

•    Löpande information och rapportering från våra analytiker och förvaltare.

•    Inbjudningar till kundevenemang och seminarier.

 

Vår diskretionära förvaltning utförs av Coeli Asset Management. Läs om strategifonder här.