Rådgivande förvaltning
Har du koll på marknaden och vet hur och var du kan göra bra affärer? Är du intresserad av exponering mot ett särskilt område, men vill ha hjälp med en investeringsstrategi? Till dig som kan och vill vara aktivt engagerad i förvaltningen av din förmögenhet erbjuder vi personlig investeringsrådgivning som vi utformar efter dina mål och ambitioner. Vi ger dig råd, analyser och affärsuppslag, men det är alltid du som har kommandot över investeringsbesluten.


Vi erbjuder
•    Skräddarsydd rådgivning med en hög grad av personlig service och tillgänglighet.

•    Investeringsstrategier anpassade efter din riskprofil och placeringshorisont.

•    En samtalspartner att diskutera placeringsmöjligheter med.

•    Löpande information och rapportering från våra analytiker och förvaltare.

•    Inbjudningar till kundevenemang och seminarier.