Stiftelseanpassad förvaltning

För stiftelser ställs särskilda krav på förvaltningen av tillgångarna. Därutöver omges stiftelser av särskilda lagar och skattebestämmelser som kräver stor kunskap. Som erfarna rådgivare och kapitalförvaltare till stora och små stiftelser har vi på Coeli just den kunskapen. Vi erbjuder expertisen som du behöver för att framgångsrikt förvalta din stiftelse, oavsett dess ändamål.

Vi arbetar med allt ifrån pensions- och familjestiftelser till stipendie- och resultatandelsstiftelser. Vi vet att varje stiftelse är unik och erbjuder individuellt anpassade lösningar för olika behov och situationer. Avkastningskravet och placeringsreglementet är utgångspunkten i hur vi bygger en riskjusterad portfölj som kan trygga en årlig utdelning och bevara det reala kapitalets värde.