Blog

Coeli i samarbete med Hand in Hand

Mar 30 2017

Som stolt sponsor till Hand in Hand har Coeli möjlighet att hjälpa välgörenhetsorganisationen sprida kunskap om dess insatser för att bekämpa fattigdom enligt principen hjälp till självhjälp. Hand in Hands Sofie Borgudd delar inspirerande berättelser om det arbete som görs inom ramen för deras byprojekt där framförallt kvinnor utbildas i entreprenörskap och ekonomi. Då kan familjeförsörjningen säkras och barnen får gå i skolan istället för att arbeta.

Läs gärna mer om Hand in Hands arbete på deras hemsida.

Blog