Blog

James Bannan intervjuad av Frontera News

Apr 28 2017

James Bannan, som förvaltar Coelis Frontier Markets-fond, blev nyligen intervjuad av Frontera som resulterade i flera artiklar. I den här artikeln berättar James varför han föredrar investeringar i gränsmarknadsländer och delar med sig av hur han - tillsammans med kollegan Hans-Henrik Skov - har valt att investera i fonden.

Läs artiklarna här

Blog