Blog

Nu kan du investera i Coelis fastighetsfond

Aug 31 2017

Coeli ger kunder möjlighet att investera i olika tillgångsslag vars reaktioner på marknadens utveckling är olika. Ett sätt att sprida risk i sin portfölj med andra ord. Som ett led i detta rekryterade Coeli för en tid sedan kompetens inom fastighetsområdet och vi har nu börsnoterat fastighetsfonden Coeli Real Estate Fund I AB. I och med denna fond kan kunder investera i fastighetsprojekt som annars är svårtillgängliga för den privata investeraren.

”Det känns jättebra att presentera en fond som ger ytterligare möjligheter för den som vill fördela sina placeringar mellan olika investeringsalternativ och sprida sin risk. Det här är något som våra kunder verkligen efterfrågar”, säger Jakob Pettersson, förvaltare av Coelis fastighetsfond. ”Jag uppmanar alla som är nyfikna på denna investeringsmöjlighet att kontakta oss på Coeli för mer information.” fortsätter Jakob.

Fondens målsättning är att ge hög avkastning genom investeringar i fastigheter med exploateringspotential som dessutom har underliggande kassaflöden. Fastigheterna ligger i eftertraktade områden under utveckling vilket ökar möjligheten att skapa nya byggrätter. Fondens investeringsobjekt kan vara bostäder, kontor eller industrilokaler. Genom denna strategi begränsas nedsidan i förvaltningen samtidigt som avkastningspotentialen är attraktiv.

Hittills har två fastighetsförvärv gjorts, vilka ligger i områden som är under utveckling. Arbetet framåt handlar om att fortsätta utvärdera potentiella fastighetsinvesteringar med stor värdepotential.

Pressmeddelande om börsnoteringen av Coeli Real Estate Fund I AB finns att läsa här.

Vill du veta mer om fastighetsfonden och Coelis andra produkter? Ring 08-506 223 00 eller maila oss på info@coeli.se

Blog