Blog

Tillväxtcertifikat Brasilien

Oct 23 2009
0
0

De senaste veckorna har nyhetsrapporteringen i svenska medier kring den ekonomiska utvecklingen i Brasilien varit tät. Redan under andra kvartalet i år växte den Brasilianska ekonomin med två procent och landet ligger därmed i framkant i den globala ekonomiska återhämtningen. En rad bedömare framhåller de goda förutsättningarna för framtida tillväxt som skapats av en sund makroekonomisk politik tillsammans med stor tillgång till flera viktiga råvaror.

Produktlansering Tillväxtcertifikat Brasilien

Sep 30 2009
0
0

Coeli kan idag presentera en ny strukturerad produkt: Tillväxtcertifikat Brasilien med inriktning på den brasilianska aktiemarknaden. Certifikatet erbjuder god potential för hög avkastning med en reducerad risk. Brasilien har de senaste åren haft en stark ekonomisk tillväxt och även stått emot det senaste årets globala finanskris relativt väl. Det finns goda förutsättningar för att Brasilien de närmsta åren kan återvända till en hög tillväxttakt med stöd från ökad global efterfrågan på råvaror och tilltagande inhemsk efterfrågan från den snabbt växande medelklassen. Tillväxtcertifikat Brasilien erbjuder exponering mot utvecklingen på den brasilianska aktiemarknaden med en löptid på fyra år. Certifikatet erbjuds i två versioner: BAS och MAX. BAS versionen tecknas till kurs 100 % och ger en indikativ de ...

Bra start för Ocean på året

Sep 11 2009
0
0

En av Coelis fondportföljer som har fått en bra start på året är Ocean, som erbjuder ett moderntinvesteringsalternativ på de globala aktiemarknaderna. Tillgångarna placeras fritt i de tillväxtregioner ochtillväxtbranscher i världen där potentialen bedöms vara störst. Syftet är att tillvarata kraften i megatrender, det vill säga att identifiera och investera i de regioner och sektorer i världen som drar störst nytta av långsiktiga strukturella förändringar.

Produktlansering Kina Switcher

Aug 10 2009
0
0

Coeli kan idag presentera en ny strukturerad produkt: Aktieindexobligation Kina Switcher. Obligationen kan med låg risk erbjuda god potential för en konkurrenskraftig avkastning kopplad till utvecklingen på kinesiska aktiemarknaden.  

Förändring av inriktning i portföljen Tyfon

Apr 01 2009
1
0

Sedan portföljens start har Tyfons målsättning varit att tillvarata potentialen i mindre medelstora bolag i tillväxtregioner och tillväxtbranscher, samt att även investera i hedgefonder. Sedan portföljens start har marknadsförutsättningarna förändrats och nu väljer vi även att förändra inriktningen i portföljen till viss del. Fondportföljen kommer även i fortsättningen att ha som målsättning att tillvarata potentialen i mindre medelstora bolag i tillväxtregioner och tillväxtbranscher genom att investera i aktiefonder, men portföljen kommer inte att fortsätta investera i hedgefonder eller direkt i enskilda aktier. Portföljen kommer även i fortsättningen att vara en helt oberoende och aktivt förvaltad portfölj (vilket innebär att merparten av tillgångarna kommer att investeras i fond ...

Madoff Securities

Dec 15 2008
0
0

Stockholm den 15 december 2008  Coeli AB har idag över 100 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vår affärsidé är att ge anpassad kapitalrådgivning till företagare. Vårt produktutbud består av Private Banking tjänster, Kapitalförvaltning och Private Equity produkter. Vill du veta mer om oss och vårt kunderbjudande.

Spectrum

May 13 2008
8
0

Coeli startar en egen äkta hedgefond med delvis unika egenskaper. Coeli startar en egen äkta hedgefond med delvis unika egenskaper. Förvaltarna har utvecklat en matematisk modell som styr placeringarna. Dessa sprids över fyra tillgångsklasser, aktieindex, räntor, valutor och råvaror. Den breda portföljen och placeringsmodellen ger tillsammans en avkastning som är helt okorrelerad med övriga tillgångar.  Vi har haft en tydlig efterfrågan på en fond som kan sänka risken utan att ge avkall på avkastningen. En tillsynes omöjlig uppgift som vårt nya förvaltningsteam bakom fonden har löst på ett genialiskt sätt, säger VD Peter Birath.  För mer information, kontakta Stockholm den 9 maj 2008 Lukas Lindkvist på tel. 08 - 545 916 40 eller Björn Elfvin, förvaltare på tel. 08 - 545 916 71

Blog