Enter Title

Coeli-gruppen

Coeli-gruppen är en svensk aktör som varit verksam på den finansiella marknaden sedan 1994 och som står
under Finansinspektionens tillsyn.

Verksamheten är uppdelad i två tydliga verksamhetsområden, kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning.

Kapitalförvaltning bedrivs inom Coeli Asset Management AB och Private Equitys olika årsbolag. Coeli har förtroendet
att förvalta ca 9 miljarder kronor och våra fonder finns i Sverige och i Luxemburg.

Förmögenhetsrådgivning bedrivs inom Coeli Wealth Management AB. I vårt erbjudande ingår lösningar inom
diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning, experthjälp i familje- och företagsjuridik, skatter, pensioner och
försäkringar.

Koncernens olika bolag har ett nära samarbete och erbjuder lösningar utifrån kundernas unika behov.