Klagomål

Om du som kund inte är nöjd med vår service är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. I första hand ska du kontakta din rådgivare. Skulle ditt missnöje kvarstå ska du vända dig till Coelis klagomålsansvarige som prövar ärendet på nytt.

Du kontaktar klagomålsansvarige skriftligen. Beskriv vad ditt ärende gäller och vad du är missnöjd med. Inom kort erhåller du en skriftlig bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vid behov ställer vi frågor för att kunna utreda ärendet på bästa sätt. Beslut om eventuell ersättning eller avslag meddelas skriftligen.

 

Om du efter prövning av klagomålsansvarige inte accepterar Coelis beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning. Som konsument kan du också få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Läs mer på www.konsumenternas.se eller www.arn.se

 

Coeli Wealth Management AB har antagit särskilda riktlinjer för klagomålshantering som kan erhållas kostnadsfritt på begäran.


 

Överklagan

Privatpersoner som efter prövning av klagomålsansvarige inte accepterar Coelis beslut kan vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning. Konsumenter kan också få sina ärenden prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Läs mer på www.konsumenternas.se eller www.arn.se För juridiska personer hänvisas till allmän domstol.

 

Skicka ditt klagomål till:
Coeli Wealth Management AB
Klagomålsansvarig
Box 3317
103 66 Stockholm
alternativt till regelansvarig@coeli.se