Tillstånd och tillsyn

Coeli Wealth Management bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), en statlig myndighet med uppdrag att övervaka finansmarknaden. Coeli Wealth Management har av Finansinspektionen beviljats följande verksamhetstillstånd:


  • Förvaltare av fondandelar
  • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

  • Mottagande & vidarebefordran av order avs finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster

 

Läs mer på www.fi.se.