Coeli i samarbete med Hand in Hand

Coeli samarbetar med Hand in Hand, en organisation som bekämpar fattigdom genom att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Hand in Hand utbildar och tränar kvinnor i entreprenörskap och att starta eget företag. Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom och barnarbete.


Samarbetet innebär att Coeli, tillsammans med några av våra kunder, är faddrar till byar i Indien och Kenya. I dessa byar driver Hand in Hand ett väl beprövat program som pågår under två års tid, ett program som drar igång en positiv spiral och ger långsiktigt resultat.

Under ett bydonationsprojekt fokuserar Hand in Hand sitt arbete i byn på följande områden:

 

  • Ökade försörjningsmöjligheter genom utbildning av byns kvinnor i entreprenörskap och hjälp att starta egna små företag
  • Barns skolgång, förbättring av miljön i lokala skolor samt möjligheter till extra studiestöd
  • Hälsovård och information om hälsa för att bland annat eliminera undernäring bland barn
  • Utbildning och information om avfallshantering, återvinning, trädplantering och vattenrening med mera för att förbättra den lokala miljön
  • Ett medborgarcenter i byn där byborna kan få information om sina medborgerliga rättigheter samt utbildning i datakunskap

Efter två år har ungefär 150 kvinnor utbildats och 130 små familjeföretag startats, som i sin tur leder till jobb för ungefär 200 människor. Dessutom kommer alla barn gå i skolan, hälsostatusen förbättrats och vattnet renats.

 

Hand in Hands verksamhet bygger på en modell vi tror på och den stämmer väl överens med en av våra värderingar - att bidra till samhället genom att verka för företagandet.

 

Vi följer med spänning byarna på dess resa där utbildning, företagande och barnarbetsfri miljö står i fokus.

 

Läs mer om Hand in Hand  www.handinhand.nu


 

Läs mer om Hand in Hand  www.handinhand.nu