Kunskap som ger mervärde
Många av våra kunder har en komplex ekonomi som kräver lite extra omsorg. Ofta är det skatte- och familjejuridik som är de stora frågorna i kundens finansiella situation.

För att kunna ge dig ett helhetsperspektiv din situation har Coeli en egen jurist med lång erfarenhet av bland annat beskattning, generationsskiften, företagsöverlåtelser och ägarfrågor i fåmansföretag. Vår jurist kan även hjälpa dig med frågor som rör arv, testamenten, äktenskapsförord och gåvor. 

Skatt och juridik är en del av Coelis förmögenhetsrådgivning och ingår i arvodet. Vår specialist konkurrerar inte med din rådgivare, utan finns där som ett mervärde för att hjälpa dig att ta ett helhetsgrepp om din ekonomi.


Aktuellt från Coelis jurist