Hem Aktuellt Coelis jurist Budgeten för 2019 är nu beslutad av riksdagen men vad innebär den egentligen för oss?

Budgeten för 2019 är nu beslutad av riksdagen men vad innebär den egentligen för oss?

I skrivande stund råder ett smärre kaos i Sverige vad gäller både regeringsbildning och budget för 2019. För bara fyra år sen fick den då nytillträdda socialdemokratiska regeringen under sitt första år regera med en borgerlig budget. Om det nu blir så att det till slut blir Stefan Löfven som av riksdagen väljs till statsminister så kommer detta att upprepas. Det är en situation som vi inte är vana vid i Sverige men som är ett resultat av att inget av blocken lyckas få egen majoritet i riskdagen.

Den sittande övergångsregeringen, socialdemokraterna och miljöpartiet, lade den 15 november sin budgetproposition för 2019. I princip innehöll den inga skatteförslag alls förutom en sänkning av inkomstskatten för pensionärer med lite högre inkomster, den så kallade pensionärsskatten, som totalt kommer kosta cirka 4 miljarder kronor.  Redan fattade beslut och ändringar på skatteområdet kommer givetvis att fullföljas, som sänkningen av bolagsskatten till 20,6 procent och ränteavdragsbegränsningen för företag med negativa räntenetton överstigande 5 miljoner krnor.

Övriga riksdagspartier har därefter lagt sina förslag på budget för 2019 där Moderaterna och Kristdemokraterna valde att gå fram tillsammans och lägga ett gemensamt förslag. Vid budgetomröstningen nu den 12 december blev det så att M+K-budgeten fick riksdagens stöd då Centerpartiet och Liberalerna valde att lägga ner sina röster.

På skatteområdet innehåller M+KD-budgeten fler ändringar på skatteområdet än övergångsregeringens budgetförslag. Vissa av förslagen kommer träda i kraft redan den 1 januari 2019 medan det för övriga förslag är tänkt att de ska börja gälla från den 1 juli 2019. Anledningen till det sistnämnda är helt enkelt att det i dagsläget inte finns en färdig lagstiftning som kan börja gälla från den 1 januari.

När det gäller inkomstskatter fungerar det så att redan beslutade ändringar inte kan ändras under ett innevarande kalenderår utan dessa måste i så fall ändras från nästkommande årsskifte det vill säga 2019/2020. Det kan alltså bli så att en socialdemokratisk regering i en tilläggsbudget väljer att skrota samtliga av de förslag som är tänkt att börja gälla från den 1 juli 2019.

De förslag i den antagna M+KD-budgeten som vi vet säkert kommer gälla för i vart fall 2019 är följande:

  • Förstärkt jobbskatteavdrag. Det handlar här om en sänkning av skatten på nästan 10 miljarder kronor och den kommer sänka skatten per månad för en vanlig löntagare med upp till 2010 kr.
  • Första brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas med 1400 kronor från 40 600 kronor i månaden till 42 000 kronor. Detta ger en skattesänkning på nästan 300 kronor i månaden för de med inkomster över brytpunkten.
  • Sänkt pensionärsskatt, i denna budget med 1 miljard mer än vad som föreslogs övergångsbudgeten.

De förslag som är tänkta att gälla från den 1 juli, men som vi då alltså ännu inte vet kommer bli verklighet är följande:

  • Slopad reduktion av egenavgifter i enskild firma.
  • Utökat tak för RUT-avdrag till den tidigare nivån på 50 000 kronor med en tanke på att så småningom höja taket till 75 000 kronor.
  • Avskaffa flygskatten.
  • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (detta är tänkt att gälla från den 1 april 2019).
  • Avskaffa den särskild löneskatt på löner till personer över 65 år.
  • Återinförd skattereduktion för gåvor till vissa allmännyttiga mottagare.

Att döma av vad som rapporterats i tidningarna de senaste dagarna förefaller det som att det fortfarande finns en dörr öppen för fortsatta förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet+ Liberalerna. Vad dessa förhandlingar eventuellt kommer leda till är det i nuläget ingen som vet men det kan mycket väl bli så att det kommer innebära överenskommelser på skatteområdet som omkullkastar en del av de förslag som är tänkt att börja gälla från den 1 juli.

Hösten 2018 har minst sagt varit dramatisk och det ska bli oerhört intressant att följa den fortsatta utvecklingen. Talmannen har sagt att det inte är aktuellt med några fler statsministeromröstningar före årsskiftet så vi kommer att få fira jul- och nyårshelgerna med nuvarande situation. Min gissning är att det inte kommer bli mycket till vila mellan skinka och fyrverkerier för våra partiledare. To be continued som man säger. För oss övriga, de vanliga dödliga, ska det bli skönt att få några dagars vila med nära och kära och komma igen med nya tag nästa år.

Med detta vill jag önska alla läsare en riktigt God Jul & Gott Nytt År.