Adobe – ett fantastiskt bolag som saknar starka konkurrenter

Under vår teknologivecka i San Francisco träffade vi ett av våra mest spännande och välskötta bolag, Adobe. För lekmän är bolaget mest känt för Photoshop, PDF-filer och Acrobat Reader. Faktum är att dessa program och produkter är den minsta delen i Adobe. Programmen för PDF-filer ingår i affärsområdet Publishing som utgör 2,3 procent av omsättningen. De två stora affärsområdena är Digital Media och Digital Experience som uppgår till 69 procent respektive 28,7 procent av omsättningen. Adobes program används bland annat för att skapa och publicera annonser i både tryckta och digitala tidningar och har även program för att skapa video som kan läggas upp på Youtube. Adobe har också program för att göra biofilmer, allt från att redigera till att göra eftereffekter. Deras program används överallt i den digitala världen där man skapar så kallat ”content” (innehåll) som vi sedan tittar på och delar på nätet. Adobes produktportfölj ligger verkligen i tiden och omsättningen växer mer än 16 procent till år 2021 (källa Bloomberg).

Adobes CEO Shantanu Narayen är född och uppväxt i den indiska staden Hyderabad. Shantanu har ett mäktigt nätverk inom de amerikanska techbolagen som bland annat består av två av hans skolkompisar från Indien. Den ena är Ajay Banga, nyligen utsedd till ny ordförande i Mastercard, och den andra är Satya Nadella, CEO för Microsoft. Vi tycker det är häftigt att tre skolkompisar från Indien hamnar på toppositioner i några av USA:s bästa bolag. Vi fick också veta att Shantanu är vän med Jensen Huang som är grundare och CEO för Nvidia. Detta kan vara en anledning till att Adobes program funkar så bra ihop med Nvidias grafikprocessorer. Under vårt möte med Mike Saviage på investor relation får vi lära oss att Shantanu är en produktintresserad CEO som har en bra känsla för detaljer. Andra karaktärsdrag är att han är en stark ledare och teamspelare. Både Mike och Shantanu har varit på Adobe i mer än 20 år vilket är ett tecken på att Adobe är ett spännande bolag att jobba för.


Vi träffar Mike Saviage på Adobes huvudkontor i San José i Kalifornien i februari 2020.

Adobe är väldigt lönsamt. Under 2019 uppnådde Adobe en bruttomarginal på 85 procent och en rörelsemarginal på 29 procent (källa Bloomberg). En bidragande orsak till lönsamheten är att de säljer många produkter direkt till kunderna via deras egen hemsida Adobe.com. Med direktförsäljningsmodellen har de tagit bort mellanhänderna och intäkterna blir större för bolaget. De återförsäljare som ändå används kallas för ”channel partners” vilka är kvalificerade försäljare av deras program.

Stora fria kassaflöden är fundamentet för de inträdesbarriärer som omgärdar Adobe. Idag krävs det mycket resurser, personal och tid för att skapa något liknande vilket gör det svårt för Adobes konkurrenter. Bolag som har en liknande position är Microsoft, Apple, Google och Amazon. De stora kassaflödena som bland annat går till investeringar samt forskning och utveckling gör att inträdesbarriärerna blir ännu högre. Mike säger att Adobes fokus på innovation, integration av program (sömlösa övergångar med till exempel ”drag and drop”) och att programmen håller väldigt hög klass är faktorer som bidrar till framgångarna. Adobe, Amazon och Microsoft är alla duktiga på att fånga upp de trender som finns för att bli mer konkurrenskraftiga och utveckla bra produkter. Vi fick lära oss att Apple är mer hemliga och har en annan filosofi för produktutveckling. Det innebär att Apple själva utvecklar nya produkter utan en större interaktion med kunderna. Vi säger inte att detta är en dålig strategi, bara annorlunda, eftersom Apple är otroligt framgångsrika. Det vi gillar med Adobe är att de egentligen inte har någon konkurrent som matchar hela bolagets utbud. Det finns några bolag som konkurrerar med visa delar såsom Salesforce och Oracle.

Adobe har de senaste åren gjort två förvärv som kompletterar deras övriga verksamhet, Marketo and Magento. Det intressanta med Adobes förvärvsstrategi är det kan vara deras större kunderna som ger idéer till vilka produkter man vill se i produktutbudet. Förvärvsstrategin bygger också på att de måste kunna integrera de verksamheter och program de köper in i det befintliga produktutbudet. Mike tycker att Adobe har varit duktiga på att köpa bolag och att integrera. En annan framgångsfaktor för Adobe är att de inte har gjort någon skillnad mellan Mac och PC utan satsat på att utveckla program för båda operativsystemen. Adobe har också varit duktiga på att ”läsa” spåkulan rätt och förutspått vilka program som kommer att efterfrågas i framtiden.

Adobe har 90 procent av marknaden bland professionella användare. Vi tycker Adobe har en intressant strategi gällande sina priser – bolaget har bara höjt priserna en gång på åtta år trots att de besitter pricing power. De har alltså hellre lagom priser på sina program så att de får sälja program. Mike säger att en prishöjning kan slå negativt på försäljningen eftersom vissa kunder kan bli sura och istället välja att sluta prenumerera. Adobe tar betalt genom en månadsprenumeration istället för en årlig licensavgift. Denna modell har inneburit att Adobes totala intäkter har ökat eftersom de månatliga avgifterna överstiger summan av engångslicensintäkter. Den låga månadskostnaden för prenumerationen gör att de lyckats få en spridning av sina program även bland privatpersoner. Adobe är väldigt måna om att programmen ska kunna hjälpa kunden att bli mer produktiva eftersom nyttan ökar för kunden. Ju mer produktivare kunden upplever att man blir desto mer är kunden beredd att betala för programmen.

När det gäller bolagets lönsamhet så är det vår bedömning att det är tillväxt i omsättning som kommer att förbättra marginalerna. Jämför vi med till exempel Intel som tillverkar mikroprocessorer och NAND-minnen så har de sämre bruttomarginaler eftersom de behöver fysiskt tillverka sina produkter innan de ska säljas. I Adobes fall är det enklare att utnyttja skalfördelarna då de ”bara” behöver sälja ett program för att tjäna pengar. Däremot så har de båda bolagen likvärdiga rörelsemarginaler eftersom bolagen totalt lägger lika mycket på försäljning, marknadsföring, administration samt forskning och utveckling. Skulle Adobe välja att dra ned på dessa kostnader skulle rörelsevinsten öka dramatiskt.


Källa: Bloomberg
Adobe har avsevärt bättre bruttomarginaler än Intel eftersom skalbarheten är mer gynnsam i deras produktion.

Till skillnad från många andra teknologibolag så fokuserar inte Adobe speciellt mycket på den kinesiska marknaden eftersom piratkopieringen där är ofta förekommande. De tycker helt enkelt att det är svårt att tjäna pengar i Kina. Vi tror att Adobes låga kinaexponering kommer att gynna dem relativt andra teknologibolag när de lämnar sin nästa kvartalsrapport den 12 mars. Vi tror på en kanonrapport från detta kvalitetsbolag.

Författare

Henrik Milton
Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01