Amerikanska centralbanken öppnar för räntesänkning – vi höjde aktierisken i fredags

Världens börser sjönk tungt under maj som en konsekvens av eskaleringen av handelskriget mellan framförallt USA och Kina, men även mellan USA och Mexiko. Tillväxten saktar redan in och om det blir ett mer utdraget scenario skulle det påverka konjunkturen negativt. Världens centralbanker har blivit allt mer kortsiktiga och datastyrda vilket vi ännu en gång fick se resultatet av under förra veckan. Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell sade i ett uttalande att centralbanken följer handelsfrågan och är redo att agera (det vill säga sänka räntan) om så skulle behövas. Powells kommentarer följer andra amerikanska centralbanksledamöters uttalanden och marknaden är övertygad om att en räntesänkning kommer redan efter sommaren. Det blir allt tydligare att centralbanken kommer göra allt som står i dess makt för att upprätthålla tillväxten. Börserna har sedan dess vänt upp.

Som jag har kommunicerat tidigare är det här en signal som vi väntat på och som är positiv för aktiemarknaden. Därför ökade vi aktieexponeringen i Coeli Total i fredags med ett köp i Coeli Absolute European Equity, en hedgefond som investerar i europeiska aktier med aktielik risk. Investeringen sker helt utan förvaltningsavgifter (det vill säga inte dubbla lageravgifter). Sedan dess har USA och Mexiko under helgen kommit överens om ett migrantavtal, vilket medför att Trumps hot om nya tullar inte blir av. Detta bidrar även till återhämtningen på världens börser.

Coeli Total höll emot väl under börsfallet i maj

Coeli Total, som är investerad till 75 procent i aktiemarknaden, höll emot börsfallet mycket väl och sjönk betydligt mindre (-1,99 procent) än underliggande marknader. Stockholmsbörsens breda index (SIX PRX) sjönk med -6,9 procent och världsindex (MSCI ACWI) sjönk med -5,8 procent. Den största anledningen var att de direktinvesterade globala aktierna utvecklades så starkt att de steg marginellt i värde. Inte mindre än åtta av sjutton bolag stod mot börsfallet och steg i värde. Tyska fastigheter som Deutche Wohnen och Around Town, betalbolag som Global Payments och den indiska banken HDFS var några av dem.

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer