Amerikanska centralbanken öppnar för räntesänkning – vi höjde aktievikten i fonderna i fredags

Världens börser sjönk tungt under maj som en konsekvens av eskaleringen av handelskriget mellan framförallt USA och Kina, men även mellan USA och Mexiko. Tillväxten saktar redan in och om det blir ett mer utdraget scenario skulle det påverka konjunkturen negativt. Världens centralbanker har blivit allt mer kortsiktiga och datastyrda vilket vi ännu en gång fick se resultatet av under förra veckan. Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell sade i ett uttalande att centralbanken följer handelsfrågan och är redo att agera (det vill säga sänka räntan) om så skulle behövas. Powells kommentarer följer andra amerikanska centralbanksledamöters uttalanden och marknaden är övertygad om att en räntesänkning kommer redan efter sommaren. Det blir allt tydligare att centralbanken kommer göra allt som står i dess makt för att upprätthålla tillväxten. Börserna har sedan dess vänt upp.

Som jag tidigare har kommunicerat är det här en signal som vi väntat på och som är positiv för aktiemarknaden. Därför ökade vi aktieexponeringen från undervikt till neutralvikt under fredagsmorgonen. Förändringen av den taktiska allokeringen av aktier sker via en ökad exponering mot amerikanska aktier. Sedan dess har USA och Mexiko under helgen kommit överens om ett migrantavtal, vilket medför att Trumps hot om nya tullar inte blir av. Detta bidrar även till återhämtningen på världens börser.

Aktieexponering

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer