Anders skattetips för årskiftet – fåmansföretagare och privatpersoner

 

Några årsskiftestips till fåmansförtagare

  • Se till att du tar ut rätt lön så att du inte missar att få räkna med företagets löner vid beräkningen av ditt gränsbelopp. Minst en av delägaren eller delägaren närstående behöver ta ut rätt lön för att samtliga denne närstående aktieägare ska få räkna med företagets löner. Minsta löneuttag för år 2018 är antingen 600 000 kr (50 000 kr/månad) eller 375 000 kr (31 250 kr/månad) + 5 % av totala löner.
  • För dig som ska starta företag, se till att du äger aktierna senast den 1 januari 2018 för att få tillgodoräkna dig gränsbelopp för 2018.
  • För dig med s.k. vilande bolag, glöm inte att under den 5-åriga viloperioden utnyttja möjligheten att ta utdelning till 20 procent skatt.
  • Se över ditt pensionssparande genom bolaget och reducera det skattepliktiga resultatet före årsskiftet genom att ”köpa ikapp” på din pension genom en engångspremie.

 

Några årsskiftestips till privatpersoner

  • Fördela ränteavdragen rätt mellan er. Skattereduktion för ränteavdrag överstigande 100 000 kr medges bara med 21 procent istället för 30 procent. Se därför till att ingen av er har räntekostnader överstigande 100 000 kr fördelat på sig.
  • Fördela ränteavdragen rätt mellan er. Skattereduktion för ränteavdrag överstigande 100 000 kr medges bara med 21 procent istället för 30 procent. Se därför till att ingen av er har räntekostnader överstigande 100 000 kr fördelat på sig.
  • Se till att kvitta förluster mot vinster under samma år på de kapitalplaceringar du har utanför investeringssparkonto och kapitalförsäkring för ett erhålla bästa möjliga skatteeffekt.
  • Tänk på att om du har förskottsbetalat för ROT/RUT arbeten under 2018 så måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast den 31 januari 2019 för att du ska kunna erhålla skattereduktion.
  • Tänk även på att räntan på uppskovsbeloppet, dvs den schablonintäkt du tar upp för uppskov av vinst vid försäljning av privatbostad, i realiteten är en ränta på 2,28 procent. Det är en ganska dyr ränta för att låna till skattebeloppet av staten varför den kan vara idé att återlägga uppskovet till beskattning om du har den ekonomiska möjligheten.
  • För att undvika kostnadsränta, som inte är avdragsgill, ska kvarskatt som överstiger 30 000 kr vara Skatteverket tillhanda senast 12 februari 2019. Resterande 30 000 kr skall vara Skatteverket tillhanda senast vid ordinarie deklarationstidpunkt som är den 2 maj. Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent. För överskott på skattekontot utgår inte längre någon intäktsränta.

 

Kontakta gärna din rådgivare om du vill få mer information kring detta.