Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Rekommendera och gör skillnad

 

Vi skänker 25.000 till Fryshusets initiativ: Barn till ensamma mammor. Vill du göra skillnad tillsammans med oss?

Nu stödjer vi Barn till ensamma mammor tillsammans!

 

Just nu lever vi med en sviktande ekonomi där hög inflation, skenande energipriser och stigande räntor innebär att familjer med små ekonomiska marginaler drabbas hårt.

Barn till ensamma mammor är en ideell verksamhet med visionen att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. De arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige genom att erbjuda kostnadsfria aktiviteter och föräldrautbildningar. Målgruppen är barn mellan 0–18 år och deras ensamstående mamma som lever i socioekonomisk utsatthet. Verksamheten är en förebyggande insats för samhället och fokuserar på att stärka individen. I det utsatta läge dessa familjer befinner sig vill vi försöka att göra skillnad tillsammans med våra kunder.

Läs mer om Fryshusets initiativ: Barn till ensamma mammor.

Rekommendera en vän och vi skänker 1000 kr

 

Har du funderat på att rekommendera Coeli till vänner eller kollegor som har behovet av att träffa en rådgivare eller vill ha tillgång till våra unika investeringsmöjligheter?

Observera att de vi söker ska ha mer än tre miljoner i placerbar förmögenhet för att vara kvalificerade.

 

Nu gör vi skillnad tillsammans! Fram till jul skänker vi 1 000 SEK till Barn till ensamma mammor för varje möte som skapas genom en rekommendation. Skapas det mer än 50 nya möten och därmed plus 50 000 SEK i gåva från oss så dubblar vi bidraget. Givetvis är dessa möten helt förutsättningslösa.

Hur går du tillväga?

Alternativ 1

Skicka din rekommendation till rekommendation@coeli.se och uppge namn, mail och telefonnummer på den du refererar till samt ditt eget namn. Vi kontaktar personen i fråga.

Alternativ 2

Kontakta din rådgivare och uppge namn, mail och telefonnummer på den du refererar till samt ditt eget namn. Din rådgivare kontaktar personen i fråga för att boka ett möte.

Hem Barn till ensamma mammor