Bolagsstruktur & styrning

Coelis bolagsstruktur

Coeli-koncernen är en svensk aktör som varit verksam på den finansiella marknaden sedan 1994 och står under Finansinspektionens tillsyn. Koncernen har två verksamhetsområden, kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning.

Kapitalförvaltning bedrivs inom Coeli Asset Management AB, Private Equitys olika årsbolag och Real Estate fastighetsfond. Coeli har förtroendet att förvalta cirka 30 miljarder kronor.

Förmögenhetsrådgivning bedrivs inom Coeli Wealth Management AB. I vårt erbjudande ingår lösningar inom diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning, experthjälp i familje- och företagsjuridik, skatter, pensioner och försäkringar.

Koncernens olika bolag har ett nära samarbete och erbjuder lösningar utifrån kundernas unika behov.

Övergripande organisationsschema

Ledning och Styrelse

 • Alla
 • Coeli Asset Management AB
 • Coeli Real Estate AB
 • Coeli Frontier Markets AB
 • Coeli Global AB
 • Coeli Holding AB
 • Coeli Shared Services AB
 • Coeli SICAV I & II
 • Coeli Private Equity
 • Coeli Private Equity Management II AB
 • Coeli Wealth Management AB

Mer om

Andreas

Andreas Brock

Styrelseledamot Coeli Global AB

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock

Styrelseledamot Coeli Global AB

Andreas Brock är styrelseledamot i Coeli Global AB och är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv tillsammans med Henrik Milton. Andreas har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017

Mer om

Christer

Christer Kinch

Styrelseledamot Coeli Asset Management AB

Christer Kinch

Styrelseledamot Coeli Asset Management AB

Christer är grundare och delägare till företaget Insco AB som startades 2015. Företaget erbjuder rådgivningstjänster inom olika affärsområden, bland annat affärsutveckling, strategi, och M&A. Sedan 2018 är Christer också COO på svenska redovisnings- och rådgivningsföretaget LRF Konsult som riktar sig mot småföretagare. Förutom att vara styrelseledamot i Coeli Asset Management sitter Christer även med i styrelsen för Great Security Holding AB och Nordic Public Affairs. Sedan 2006 är Christer industriell rådgivare till investmentbolaget Valedo Partners.

Mer om

Filippa

Filippa Kelo

Suppleant Coeli Private Equity Management II AB

Mer om

Hans-Henrik

Hans-Henrik Skov

CEO Coeli Frontier Markets AB

man mot vit bakgrund

Hans-Henrik Skov

CEO Coeli Frontier Markets AB

Hans-Henrik Skov är CEO i Coeli Frontier Markets AB. Han är förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets tillsammans med James Bannan. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Hans-Henrik kom till Coeli 2014 och har dessförinnan arbetat för Bankinvest Asset Management där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets. Han har tidigare varit på bolag såsom Barclays Capital och JP Morgan i London. Hans-Henrik har en Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School och har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Mer om

Henrik

Henrik Milton

CEO Coeli Global AB

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

CEO Coeli Global AB

Henrik Milton CEO i Coeli Global AB och är portföljförvaltare av fonden Coeli Global Selektiv tillsammans med Andreas Brock. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Mer om

James

James Bannan

Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

man mot vit bakgrund

James Bannan

Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

James Bannan är styrelseledamot i Coeli Frontier Markets AB. Han är förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets tillsammans med Hans-Henrik Skov, samma fond som 2018 vann det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

James har arbetat på Coeli sedan 2014 och var innan dess förvaltare av Bankinvest Frontier Markets. Dessförinnan arbetade han med Bankinvest private equity new markets-fonder och var baserad i Ho Chi Minh City i Vietman under 5 år. Prequinrankade fonderna 2006-2010 som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Innan James år i Vietnam arbetade han med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer.

Mer om

Jan

Jan Nordström

Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Jan Nordström

Jan Nordström

Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Jan Nordström är styrelseledamot i Coeli Real Estate AB.
Jan ansvarar för utveckling och exploatering av fastigheterna i Coeli Real Estate AB. Jan har cirka 40 års erfarenhet av projektutveckling från bland andra Skanska och Besqab. Just nu jobbar Jan som Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB.

Mer om

Johan

Johan Winnerblad

Styrelseordförande Coeli Private Equity 2006-2016 AB

porträttbild man

Johan Winnerblad

Styrelseordförande Coeli Private Equity 2006-2016 AB

Johan Winnerblad är styrelseordförande i Coeli Private Equity 2006-2016 AB.
Johan är delägare och advokat i advokatfirman Vinge där han specialiserar sig inom områden såsom IT, telekom och outsourcing. Han var Partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB mellan 1998 och 2004 och har tidigare i karriären varit bolagsjurist för IBM Svenska AB under fem år.

Mer om

Kristin

Kristin Holmström

Styrelseledamot Coeli SICAV I & II

kvinna mot vit bakgrund

Kristrin Holmström

Styrelseledamot Coeli SICAV I & II

Kristin Holmström är styrelseledamot i Coeli SICAV I & II.
Kristin kom till Coeli 2012 som Fund Controller och Risk Manager och gick efter två år över till positionen som Senior Operations Manager. Sedan 2016 har hon varit Head of Operations. Innan Kristin kom till Coeli var hon Account Manager på SEB.

Mer om

Leif

Leif Lindau

Styrelseledamot Coeli Wealth Management

Porträttbild man

Leif Lindau

Styrelseledamot Coeli Wealth Management

Leif Lindau är styrelseledamot i Coeli Wealth Management. Leif är VD och delägare i kommunikationsbyrån Navigator Communications där han har arbetat sedan 1997. Leif har även styrelseuppdrag hos AdderaCare AB och Fair Play Arena AB. Innan Leif kom till Navigator Communications var han VD för kommunikationsbyrån AO MarketPoint i Ryssland. Han har även haft andra styrelseuppdrag för olika bolag. Leif har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Mer om

Lukas

Lukas Lindkvist

CEO Coeli Asset Management
Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB
Styrelseledamot Coeli SICAV I & Coeli SICAV II
Suppleant Coeli Holding AB

man mot vit bakgrund

Lukas Lindkvist

CEO Coeli Asset Management, Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB, Styrelseledamot Coeli SICAV I & Coeli SICAV II, Suppleant Coeli Holding AB

Lukas Lindkvist började på Coeli år 2001 och har sedan 2015 varit VD för Coeli Asset Management AB.

Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag. Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Mer om

Magnus

Magnus Oscarsson

Styrelseledamot Coeli Global AB
Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

Mer om

Mia

Mia Norell

COO Coeli
Suppleant Coeli Wealth Management AB

porträttbild kvinna

Mia Norell

COO Coeli, Suppleant Coeli Wealth Management AB

Mia Norell är COO på Coeli och är suppleant i styrelsen för Coeli Wealth Management AB.

Mia har jobbat på Coeli sedan 2006 och har tidigare haft roller så som Chief Risk Officer och Business Development manager. Innan sin tid på Coeli jobbade hon som klient koordinator på SEB, där hon har haft olika roller under sina sju år med företaget.

Mer om

Michel

Michel Edquist

Styrelseordförande Coeli Global AB
Styrelseordförande Coeli Frontier Markets AB
Styrelseordförande Coeli Wealth Management AB

Mer om

Mikael

Mikael Larsson

Styrelseledamot Coeli Holding AB
Styrelseordförande Coeli Private Equity Management AB
Styrelseordförande Coeli Shared Services AB
Styrelseledamot Coeli Asset Management AB
Styrelseledamot Coeli Wealth Management AB
Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB
Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Mikael Larsson

Styrelseledamot Coeli Holding AB Styrelseordförande Coeli Private Equity Management AB Styrelseordförande Coeli Shared Services AB Styrelseledamot Coeli Asset Management AB Styrelseledamot Coeli Wealth Management AB Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Mikael Larsson grundade Coeli 1994.

Mikael började karriären på Wasa Insurance inom sales management och har sedan dess samlat på sig stor erfarenhet inom finans- och investeringssektorn genom åren.

Mer om

Mikael

Mikael Smedeby

Styrelseordförande Coeli Holding AB

Mikael Smedeby

Styrelseordförande Coeli Holding AB

Mikael Smedeby arbetar som advokat för Advokatfirman Lindalh sedan 1997 och har sedan 2010 åtagit sig en mer ledande befattning som styrelseordförande och VD.

Förutom sitt åtagande som styrelseordförande i Coeli-koncernen har Mikael även andra styrelseuppdrag såsom för Hanza Holding AB, och tidigare för bland annat BioArctic AB och Nordea Region Uppland-Gästrikland.

Mer om

Patric

Patric Sandberg Helenius

Styrelseordförande Coeli Real Estate AB

Mer om

Paul

Paul Guillaume

Styrelseordförande Coeli SICAV I

Paul Guillaume

Styrelseordförande Coeli SICAV I

Paul Guillaume är styrelseordförande Coeli SICAV I.
Sedan 2010 är Paul är Managing Partner på bolaget Altra Partners S.A i Luxemburg, ett bolag han också var med och grundade. Dessförinnan var han Managing Director på Carne Global Financial Services i fyra år samt på State Street Bank Luxembourg S.A i dryga sju år där han b.la. ansvarade för European offshore sales team.

Mer om

Pär

Pär Davidsson

CEO Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

CEO Coeli Wealth Management

Pär Davidsson är CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD. Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken. Pär har en kandidatexamen från Linköpings Universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Mer om

Stefan

Stefan Renno

Styrelseordförande Coeli Asset Management AB
Styrelseordförande Coeli SICAV II
Styrelseledamot Coeli SICAV I

Stefan Renno

Styrelseordförande Coeli Asset Management AB Styrelseordförande Coeli SICAV II Styrelseledamot Coeli SICAV I

Stefan är VD för Quadra sarl och var tidigare VD för Coeli Asset Management. Innan han kom till Coeli jobbade Stefan på SEB som Head of SEB Merchant Banking Luxembourg och i Frankfurt där han ansvarade för kundrelationer inom Financial Institutions/Banks. Stefan har också arbetat med Corporate Development i Frankfurt och även globalt för SEB:s Trading rum, och med Treasury and Trading inom Trading Capital Markets i Luxemburg.

Hem Bolagsstruktur och styrning