Bolagsstruktur & styrning

Coelis bolagsstruktur

Coeli-koncernen är en svensk aktör som varit verksam på den finansiella marknaden sedan 1994 och står under Finansinspektionens tillsyn. Koncernen har två verksamhetsområden, kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning.

Kapitalförvaltning bedrivs inom Coeli Asset Management AB, Private Equitys olika årsbolag och Real Estate fastighetsfond. Coeli har förtroendet att förvalta cirka 20 miljarder kronor.

Förmögenhetsrådgivning bedrivs inom Coeli Wealth Management AB. I vårt erbjudande ingår lösningar inom diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning, experthjälp i familje- och företagsjuridik, skatter, pensioner och försäkringar.

Koncernens olika bolag har ett nära samarbete och erbjuder lösningar utifrån kundernas unika behov.

Övergripande organisationsschema

Ledning och Styrelse

 • Alla
 • Coeli Asset Management AB
 • Coeli Fastighet
 • Coeli Frontier Markets AB
 • Coeli Global AB
 • Coeli Holding AB
 • Coeli Shared Services AB
 • Coeli SICAV I & II
 • Coeli Private Equity
 • Coeli Private Equity Management I & II AB
 • Coeli Wealth Management AB

Mer om

Andreas

Paul Guillaume

Styrelseordförande Coeli SICAV I

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock

Styrelseledamot Coeli Global AB

Andreas Brock är styrelseledamot i Coeli Global AB och är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv tillsammans med Henrik Milton. Andreas har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017

Mer om

Claes

Claes Lindholm

CFO Coeli
Styrelseordförande Coeli Shared Services AB
Suppleant Coeli Holding AB
Suppleant Coeli Private Equity Management I & II AB
Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

porträttbild man

Claes Lindholm

CFO Coeli, Styrelseordförande Coeli Shared Services AB, Suppleant Coeli Holding AB, Suppleant Coeli Private Equity Management & II AB, Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Claes Lindholm är sedan 2016 Coelis CFO och även styrelseordförande i Coeli Shared Services AB, styrelseledamot i Coeli Real Estate samt suppleant i Coeli Holding AB och Coeli Private Equity Management I & II AB.

Innan Claes kom till Coeli var han Head of Finance och Business Partner hos RSA, ett företag han började på 2010 som Senior Business Controller och efter det avancerade i roller. Claes har tidigare i karriären även jobbat på Accenture och Nordea. Claes har en BBA inom Managerial Finance från University of Mississippi och en master inom industriell och finansiell ekonomi från Göteborgs universitet.

Mer om

Christer

Christer Kinch

Styrelseledamot Coeli Asset Management AB

Christer Kinch

Styrelseledamot Coeli Asset Management AB

Christer är grundare och delägare till företaget Insco AB som startades 2015. Företaget erbjuder rådgivningstjänster inom olika affärsområden, bland annat affärsutveckling, strategi, och M&A. Sedan 2018 är Christer också COO på svenska redovisnings- och rådgivningsföretaget LRF Konsult som riktar sig mot småföretagare. Förutom att vara styrelseledamot i Coeli Asset Management sitter Christer även med i styrelsen för Great Security Holding AB och Nordic Public Affairs. Sedan 2006 är Christer industriell rådgivare till investmentbolaget Valedo Partners.

Mer om

Hans-Henrik

Hans-Henrik Skov

CEO Coeli Frontier Markets AB

man mot vit bakgrund

Hans-Henrik Skov

CEO Coeli Frontier Markets AB

Hans-Henrik Skov är CEO i Coeli Frontier Markets AB. Han är förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets tillsammans med James Bannan. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Hans-Henrik kom till Coeli 2014 och har dessförinnan arbetat för Bankinvest Asset Management där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets. Han har tidigare varit på bolag såsom Barclays Capital och JP Morgan i London. Hans-Henrik har en Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School och har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Mer om

Henrik

Henrik Milton

CEO Coeli Global AB

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

CEO Coeli Global AB

Henrik Milton CEO i Coeli Global AB och är portföljförvaltare av fonden Coeli Global Selektiv tillsammans med Andreas Brock. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Mer om

James

James Bannan

Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

man mot vit bakgrund

James Bannan

Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

James Bannan är styrelseledamot i Coeli Frontier Markets AB. Han är förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets tillsammans med Hans-Henrik Skov, samma fond som 2018 vann det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

James har arbetat på Coeli sedan 2014 och var innan dess förvaltare av Bankinvest Frontier Markets. Dessförinnan arbetade han med Bankinvest private equity new markets-fonder och var baserad i Ho Chi Minh City i Vietman under 5 år. Prequinrankade fonderna 2006-2010 som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Innan James år i Vietnam arbetade han med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer.

Mer om

Jan

Jan Nordström

Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Jan Nordström

Jan Nordström

Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Jan Nordström är styrelseledamot i Coeli Real Estate AB.
Jan ansvarar för utveckling och exploatering av fastigheterna i Coeli Real Estate AB. Jan har cirka 40 års erfarenhet av projektutveckling från bland andra Skanska och Besqab. Just nu jobbar Jan som Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB.

Mer om

Jan

Jan Sundqvist

Senior advisor, Coeli Private Equity

porträttbild man

Jan Sundqvist

Senior advisor, Coeli Private Equity

Jan Sundqvist är senior advisor hos Coeli Private Equity.
Jan har över 30 års erfarenhet i ledande positioner inom börs- och riskkapitalbolag i Sverige och USA, bland annat hos SLS Venture, Sjätte AP-Fonden, Nobel Biocare, Coeli AB och Pharos AB. Jan har varit aktiv som VD i Coelis Private Equity bolag sedan 2007. Sedan 2016 är Jan styrelseordförande i ett av Coelis private equity-bolag.

Mer om

Johan

Johan Winnerblad

Styrelseordförande Coeli Private Equity 2006-2016 AB

porträttbild man

Johan Winnerblad

Styrelseordförande Coeli Private Equity 2006-2016 AB

Johan Winnerblad är styrelseordförande i Coeli Private Equity 2006-2016 AB.
Johan är delägare och advokat i advokatfirman Vinge där han specialiserar sig inom områden såsom IT, telekom och outsourcing. Han var Partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB mellan 1998 och 2004 och har tidigare i karriären varit bolagsjurist för IBM Svenska AB under fem år.

Mer om

Kristin

Kristin Holmström

Styrelseledamot Coeli SICAV I & II

kvinna mot vit bakgrund

Kristrin Holmström

Styrelseledamot Coeli SICAV I & II

Kristin Holmström är styrelseledamot i Coeli SICAV I & II.
Kristin kom till Coeli 2012 som Fund Controller och Risk Manager och gick efter två år över till positionen som Senior Operations Manager. Sedan 2016 har hon varit Head of Operations. Innan Kristin kom till Coeli var hon Account Manager på SEB.

Mer om

Leif

Leif Lindau

Styrelseledamot Coeli Wealth Management

Porträttbild man

Leif Lindau

Styrelseledamot Coeli Wealth Management

Leif Lindau är styrelseledamot i Coeli Wealth Management. Leif är VD och delägare i kommunikationsbyrån Navigator Communications där han har arbetat sedan 1997. Leif har även styrelseuppdrag hos AdderaCare AB och Fair Play Arena AB. Innan Leif kom till Navigator Communications var han VD för kommunikationsbyrån AO MarketPoint i Ryssland. Han har även haft andra styrelseuppdrag för olika bolag. Leif har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Mer om

Lukas

Lukas Lindkvist

CEO Coeli Asset Management
Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB
Styrelseledamot Coeli SICAV I & Coeli SICAV II

man mot vit bakgrund

Lukas Lindkvist

CEO Coeli Asset Management, Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB, Styrelseledamot Coeli SICAV I & Coeli SICAV II

Lukas Lindkvist är styrelseledamot i Coeli Private Equitys 2006-2016 AB och Coeli SICAV I & Coeli SICAV II. Lukas började på Coeli år 2001 och har sedan 2015 varit VD för Coeli Asset Management AB.

Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag. Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Mer om

Magnus

Magnus Oscarsson

Styrelseledamot Coeli Global AB
Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

Mer om

Mia

Mia Norell

COO Coeli
Suppleant Coeli Wealth Management AB

porträttbild kvinna

Mia Norell

COO Coeli Suppleant Coeli Wealth Management AB

Mia Norell är COO på Coeli och är suppleant i styrelsen för Coeli Wealth Management AB.

Mia har jobbat på Coeli sedan 2006 och har tidigare haft roller så som Chief Risk Officer och Business Development manager. Innan sin tid på Coeli jobbade hon som klient koordinator på SEB, där hon har haft olika roller under sina sju år med företaget.

Mer om

Michel

Michel Edquist

Styrelseordförande Coeli Global AB
Styrelseordförande Coeli Frontier Markets AB
Styrelseordförande Coeli Wealth Management AB

Mer om

Mikael

Mikael Larsson

CEO & Styrelseledamot Coeli Holding AB
Styrelseordförande Coeli Private Equity Management AB
Styrelseledamot Coeli Asset Management AB
Styrelseledamot Coeli Wealth Management AB
Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB
Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Mikael Larsson

CEO & Styrelseledamot Coeli Holding AB Styrelseordförande Coeli Private Equity Management AB Styrelseledamot Coeli Asset Management AB Styrelseledamot Coeli Wealth Management AB Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB Styrelseledamot Coeli Real Estate AB

Mikael Larsson är styrelseordförande i Coeli Private Equity Management AB och styrelseledamot i Coeli Holding AB, Coeli Asset Management AB, Coeli Wealth Management AB, Coeli Private Equity 2006–2016 AB och Coeli Real Estate AB. Han är nuvarande VD för Coeli Holding AB och var med och grundade Coeli  1994.

Mikael började karriären på Wasa Insurance inom sales management och har sedan dess samlat på sig stor erfarenhet inom finans- och investeringssektorn genom åren.

Mer om

Mikael

Mikael Smedeby

Styrelseordförande Coeli Holding AB

Mikael Smedeby

Styrelseordförande Coeli Holding AB,

Mikael Smedebys roll i inom Coeli omfattar styrelseordförande för Coeli Holding AB. Mikael arbetar som advokat för Advokatfirman Lindalh sedan 1997 och har sedan 2010 åtagit sig en mer ledande befattning som styrelseordförande och VD.

Förutom sitt åtagande som styrelseordförande i Coeli-koncernen har Mikael även andra styrelseuppdrag såsom för Hanza Holding AB, och tidigare för bland annat BioArctic AB och Nordea Region Uppland-Gästrikland.

Mer om

Patric

Patric Sandberg Helenius

Styrelseordförande Coeli Real Estate AB

Mer om

Paul

Paul Guillaume

Styrelseordförande Coeli SICAV I

Paul Guillaume

Styrelseordförande Coeli SICAV I

Paul Guillaume är styrelseordförande Coeli SICAV I.
Sedan 2010 är Paul är Managing Partner på bolaget Altra Partners S.A i Luxemburg, ett bolag han också var med och grundade. Dessförinnan var han Managing Director på Carne Global Financial Services i fyra år samt på State Street Bank Luxembourg S.A i dryga sju år där han b.la. ansvarade för European offshore sales team.

Mer om

Pär

Pär Davidsson

CEO Coeli Wealth Management

man mot vit bakgrund

Pär Davidsson

CEO Coeli Wealth Management

Pär Davidsson är CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD. Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken. Pär har en kandidatexamen från Linköpings Universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Mer om

Stefan

Stefan Renno

Styrelseordförande Coeli Asset Management AB
Styrelseordförande Coeli SICAV II
Styrelseledamot Coeli SICAV I

Stefan Renno

Styrelseordförande Coeli Asset Management AB Styrelseordförande Coeli SICAV II Styrelseledamot Coeli SICAV I

Stefan Renno är styrelseordförande i Coeli Asset Management AB och Coeli SICAV II och styrelseledamot i Coeli SICAV. Idag är Stefan CEO för företaget Quadra sarl, men var innan dess CEO för Coeli Asset Management.

Innan han kom till Coeli jobbade Stefan på SEB som Head of SEB Merchant Banking Luxembourg och i Frankfurt där han ansvarade för kundrelationer inom Financial Institutions/Banks. Stefan har också arbetat med Corporate Development i Frankfurt och även globalt för SEB:s Trading rum, och med Treasury and Trading inom Trading Capital Markets i Luxemburg.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity & Coeli Europeiska Möjligheter

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och Coeli Europeiska Möjligheter och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.

Hem Bolagsstruktur och styrning