Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Bolagsstruktur & styrning

Coelis bolagsstruktur

Coeli-koncernen är en svensk aktör som varit verksam på den finansiella marknaden sedan 1994 och står under Finansinspektionens tillsyn. Koncernen har två verksamhetsområden, kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning.

Kapitalförvaltning bedrivs inom Coeli Asset Management AB, Private Equitys olika årsbolag och Real Estate fastighetsfond. Coeli har förtroendet att förvalta cirka 40 miljarder kronor.

Förmögenhetsrådgivning bedrivs inom Coeli Wealth Management AB. I vårt erbjudande ingår lösningar inom diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning, experthjälp i familje- och företagsjuridik, skatter, pensioner och försäkringar.

Koncernens olika bolag har ett nära samarbete och erbjuder lösningar utifrån kundernas unika behov.

Övergripande organisationsschema

Ledning och Styrelse

 • Alla
 • Coeli Asset Management AB
 • Coeli Investment Holding AB
 • Coeli Frontier Markets AB
 • Coeli Global AB
 • Coeli Holding AB
 • Coeli Shared Services AB
 • Coeli SICAV I & II
 • Coeli Private Equity AB
 • Coeli Investment Management AB
 • Coeli Wealth Management AB

Mer om

Lukas

Lukas Lindkvist

VD Coeli-koncernen
Styrelseledamot Coeli Global AB
CEO Coeli Holding AB
CEO Coeli Investment Holding AB
CEO Coeli Investment Management AB
Styrelseledamot Coeli SICAV I och SICAV II
Styrelseledamot Coeli Asset Management AB

man mot vit bakgrund

Lukas Lindkvist

Lukas Lindkvist började på Coeli år 2001 och har sedan 2015 varit CEO för Coeli Asset Management AB och nu CEO för Coeli Investment Management AB.

Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag. Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Mer om

Erik

Erik Bäckström

Vice VD Coeli-koncernen

Mer om

Mikael

Mikael Larsson

Styrelseledamot Coeli Investment Holding AB
Styrelseordförande Coeli Investment Management AB
Styrelseledamot Coeli Asset Management AB
Styrelseordförande Coeli Shared Services AB
Styrelseledamot Coeli Wealth Management AB
Styrelseledamot Coeli Holding AB
Styrelseledamot Coeli Investment AB

Mikael Larsson

Invald: grundade Coeli 1994.

Bakgrund: Mikael grundade Coeli år 1994 och är med i ledningen för samtliga dotterbolag inom Coeli-koncernen. Med mer än 30 års erfarenhet är Mikael är en aktiv bidragsgivare till bolagets strategiska utveckling med sin breda kunskap och omfattande erfarenhet inom branschen och Coeli-koncernen. Mikael har därmed en viktig roll för att forma bolagets framgångsrika riktning. Innan Mikael grundade Coeli arbetade han inom Sales management på Wasa Insurance.

Mer om

Jan

Jan Birkmanis

CEO Coeli Asset Management AB
Styrelseledamot Coeli Shared Services AB

Jan Birkmanis

CEO Coeli Asset Management AB, Styrelseledamot Coeli Shared Services AB

Jan Birkmanis är VD för Coeli Asset Management och Group COO. Jan började på företaget i maj 2021 med mer än 20 års erfarenhet från investeringsförvaltningsbranschen.

Innan Jan kom till Coeli var han COO på Informed Portfolio Management (IPM), en systematisk makrohedgefond på 5 miljarder USD. Före IPM var han COO på Brummer Fund Services, infrastrukturavdelningen för Brummer & Partners, ett av de ledande alternativa investeringsföretagen i Norden med AUM på över 10 miljarder USD inom ett brett spektrum av investeringsstrategier. Jan har lång erfarenhet av traditionell kapitalförvaltning och alternativa investeringsbranschen från SunGard i New York och London och hjälpte kapitalförvaltare att utvärdera infrastrukturbehov och implementera de optimala tekniska lösningarna. Han har en M.Sc. i företagsekonomi och en kandidatexamen i nationalekonomi med tillämpad matematik från Uppsala universitet.

Mer om

Pär

Pär Davidsson

CEO Coeli Wealth Management AB

Pär Davidsson

CEO Coeli Wealth Management

Invald: 2016.

Andra uppdrag: Inga andra uppdrag.

Utbildning: Magisterexamen i finans från Göteborgs Handelshögskola.

Bakgrund: Pär Davidsson är VD för Coeli Wealth Management sedan 2016 och har arbetat inom Coeli sedan 2004. Pär har mer än 20 års erfarenhet av branschen. När Pär först kom till Coeli arbetade han som finansiell rådgivare för att sedan tillträda rollen som Head of Office och därefter Head of Wealth Management. Innan Pär kom till Coeli arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom Försvarsmakten och dessförinnan som banksäljare på Skandiabanken.

Mer om

Ulrika

Ulrika Hasselgren

Hållbarhetschef Coeli-koncernen

Styrelseledamot Coeli Global AB

Mer om

Erik

Erik Lundkvist

Chief Investment Officer (CIO)

Mer om

Håkan

Håkan Selfvén

CFO Coeli-koncernen VD Kreditmarknadsbolaget

Mer om

Andreas

Andreas Brock

Styrelseledamot Coeli Global AB

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock

Styrelseledamot Coeli Global AB

Andreas Brock är styrelseledamot i Coeli Global AB och är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv tillsammans med Henrik Milton. Andreas har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017

Mer om

Hans-Henrik

Hans-Henrik Skov

Extern CEO Coeli Frontier Markets AB

man mot vit bakgrund

Hans-Henrik Skov

Extern CEO Coeli Frontier Markets AB

Hans-Henrik Skov är extern CEO i Coeli Frontier Markets AB. Han är förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets tillsammans med James Bannan. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Hans-Henrik kom till Coeli 2014 och har dessförinnan arbetat för Bankinvest Asset Management där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets. Han har tidigare varit på bolag såsom Barclays Capital och JP Morgan i London. Hans-Henrik har en Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School och har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Mer om

Henrik

Henrik Arfvidsson

Extern CEO Coeli Private Equity AB

 

 

 

Henrik Arfvidsson

Extern CEO Coeli Private Equity AB

Henrik Arfvidsson började på Coeli år 2007 och har sedan år 2011 arbetat inom förvaltningen av Coeli Private Equity, sedan 2016 är han CEO och investeringsansvarig för Coeli Private Equity AB.

Henrik har en magisterexamen i ekonomi från KTH/Södertörn/Università Bocconi.

Mer om

Filippa

Filippa Kelo

Styrelsesuppleant Coeli Investment Management AB
Styrelseledamot Coeli Private Equity AB

Mer om

Henrik

Henrik Milton

CEO Coeli Global AB

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

CEO Coeli Global AB

Henrik Milton CEO i Coeli Global AB och är portföljförvaltare av fonden Coeli Global Selektiv tillsammans med Andreas Brock. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Mer om

James

James Bannan

Vice verkställande direktör Coeli Frontier Markets AB
Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

man mot vit bakgrund

James Bannan

Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

James Bannan är styrelseledamot i Coeli Frontier Markets AB. Han är förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets tillsammans med Hans-Henrik Skov, samma fond som 2018 vann det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

James har arbetat på Coeli sedan 2014 och var innan dess förvaltare av Bankinvest Frontier Markets. Dessförinnan arbetade han med Bankinvest private equity new markets-fonder och var baserad i Ho Chi Minh City i Vietman under 5 år. Prequinrankade fonderna 2006-2010 som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Innan James år i Vietnam arbetade han med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer.

Mer om

Niklas

Niklas Lantz

Styrelseledamot Coeli Private Equity AB

Mer om

Kristin

Kristin Holmström

Styrelseledamot Coeli SICAV I & II

kvinna mot vit bakgrund

Kristrin Holmström

Styrelseledamot Coeli SICAV I & II

Kristin Holmström är styrelseledamot i Coeli SICAV I & II.
Kristin kom till Coeli 2012 som Fund Controller och Risk Manager och gick efter två år över till positionen som Senior Operations Manager. Sedan 2016 har hon varit Head of Operations. Innan Kristin kom till Coeli var hon Account Manager på SEB.

Mer om

Leif

Leif Lindau

Styrelseledamot Coeli Wealth Management AB

Porträttbild man

Leif Lindau

Invald: 2017

Andra uppdrag: Inga andra uppdrag.

Utbildning: Kandidatexamen i Business Administration från Lunds universitet.

Bakgrund: Leif är VD och delägare i kommunikationsbyrån Navigator Communications där han har arbetat sedan 1997. Leif har mer än 20 års erfarenhet av diverse styrelseuppdrag, bland annat genom styrelseuppdrag hos Friends of Executives och Community International Network. Innan Leif kom till Navigator Communications var han VD för kommunikationsbyrån AO MarketPoint.

Mer om

Magnus

Magnus Oscarsson

Styrelseledamot Coeli Global AB
Styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB

Mer om

Mia

Mia Norell

Styrelsesuppleant Coeli Shared Services AB

porträttbild kvinna

Mia Norell

COO Coeli, Suppleant Coeli Wealth Management AB

Mia Norell är COO på Coeli och är suppleant i styrelsen för Coeli Wealth Management AB.

Mia har jobbat på Coeli sedan 2006 och har tidigare haft roller så som Chief Risk Officer och Business Development manager. Innan sin tid på Coeli jobbade hon som klient koordinator på SEB, där hon har haft olika roller under sina sju år med företaget.

Mer om

Michael

Michael Edquist

Styrelseordförande Coeli Frontier Markets AB
Styrelseordförande Coeli Global AB
Styrelseordförande Coeli Wealth Management AB

Mikael Edquist

Invald: 2019.

Andra uppdrag: styrelseordförande Coeli Frontier Markets AB, styrelseledamot Coeli Frontier Markets AB och styrelseordförande Coeli Global AB.

Utbildning: Juristexamen från Uppsala universitet.

Bakgrund: Med mer än 10 års erfarenhet av diverse styrelseuppdrag tillträdde Michael rollen som styrelseordförande år 2019. Michael är partner på Advokatfirman Lindahl där han arbetar med M&A, Corporate Law samt IT och dataskydd. Innan Michael påbörjade sitt uppdrag som styrelseordförande på Coeli var han styrelseordförande på Connect Sverige Region Uppsala och styrelsemedlem på Fastum UBC Förvaltning AB.

Mer om

Mikael

Mikael Smedeby

Styrelseordförande Coeli Investment Holding AB
Styrelseordförande Coeli Holding AB

Mikael Smedeby

Styrelseordförande Coeli Holding AB

Coeli Investment Holding AB

Mikael Smedeby arbetar som advokat för Advokatfirman Lindalh sedan 1997 och har sedan 2010 åtagit sig en mer ledande befattning som styrelseordförande och VD.

Förutom sitt åtagande som styrelseordförande i Coeli-koncernen har Mikael även andra styrelseuppdrag såsom för Hanza Holding AB, och tidigare för bland annat BioArctic AB och Nordea Region Uppland-Gästrikland.

Mer om

Paul

Paul Guillaume

Styrelseordförande Coeli SICAV I

Paul Guillaume

Styrelseordförande Coeli SICAV I

Paul Guillaume är styrelseordförande Coeli SICAV I.
Sedan 2010 är Paul är Managing Partner på bolaget Altra Partners S.A i Luxemburg, ett bolag han också var med och grundade. Dessförinnan var han Managing Director på Carne Global Financial Services i fyra år samt på State Street Bank Luxembourg S.A i dryga sju år där han b.la. ansvarade för European offshore sales team.

Mer om

Stefan

Stefan Renno

Styrelseordförande Coeli Private Equity AB
Styrelseordförande Coeli Asset Management AB
Styrelseordförande Coeli SICAV II
Styrelseledamot Coeli SICAV I

Stefan Renno

Styrelseordförande Coeli Private Equity AB Styrelseordförande Coeli Asset Management AB Styrelseordförande Coeli SICAV II Styrelseledamot Coeli SICAV I

Stefan är VD för Quadra sarl och var tidigare VD för Coeli Asset Management. Innan han kom till Coeli jobbade Stefan på SEB som Head of SEB Merchant Banking Luxembourg och i Frankfurt där han ansvarade för kundrelationer inom Financial Institutions/Banks. Stefan har också arbetat med Corporate Development i Frankfurt och även globalt för SEB:s Trading rum, och med Treasury and Trading inom Trading Capital Markets i Luxemburg.

Hem Bolagsstruktur och styrning