Skriv ut

Bra nyheter för företagare som sökt tillfälligt anstånd med skatter och avgifter

Den möjlighet till tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som regeringen införde i mars med anledning av den pågående coronapandemin var givetvis välkommet men ledde samtidigt till frågor kring vad som skulle kunna hända när anstånden löper ut och skatterna ska betalas. Det finns ju en påtaglig risk att dessa skatter och avgifter inte kan betalas när anstånden väl löper ut. Det som då kan hända är att företrädare för bolaget som sökt anstånd kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder till Skatteverket. En företrädare är normalt den som sitter i bolagets styrelse vid betalningstidpunkten.

Skatteverket har därför nyligen kommit med ett ställningstagande (dnr: 8-137725) i denna fråga och deras inställning är att de inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd. så länge det tillfälliga anståndet gäller. Detta innefattar även den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden

Skatteverket skriver i sitt ställningstagande som motiv till beslutet att ”lagstiftarens generösa inställning till att bevilja tillfälliga anstånd har inneburit att en företrädare på goda grunder kan förvänta sig bifall till sin ansökan och det även om ansökan lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag. Med hänsyn härtill är det Skatteverkets uppfattning att verket inte kommer att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. Skatteverket kommer därför inte ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd.”

Sammanfattningsvis är innebörden av ovanstående att företagare inte behöver oroa sig för att bli personligen betalningsansvariga för obetalda belopp som omfattats av det tillfälliga anståndet. Men om det är så att någon uppenbarligen uppsåtligt har missbrukat denna möjlighet till anstånd kan det bli aktuellt i enstaka och speciella fall att ansöka om ett företrädaransvar.

Jag tycker att detta var ett mycket klokt och rimligt beslut av Skatteverket.

Författare

Anders Blomgren
Lawyer

Prenumerera på Aktuellt från Coelis jurist