Budgeten för 2019 är nu beslutad av riksdagen men vad innebär den egentligen för oss?

I skrivande stund råder ett smärre kaos i Sverige vad gäller både regeringsbildning och budget för 2019. För bara fyra år sen fick den då nytillträdda socialdemokratiska regeringen under sitt första år regera med en borgerlig budget. Om det nu blir så att det till slut blir Stefan Löfven som av riksdagen väljs till statsminister så kommer detta att upprepas. Det är en situation som vi inte är vana vid i Sverige men som är ett resultat av att inget av blocken lyckas få egen majoritet i riskdagen.

Den sittande övergångsregeringen, socialdemokraterna och miljöpartiet, lade den 15 november sin budgetproposition för 2019. I princip innehöll den inga skatteförslag alls förutom en sänkning av inkomstskatten för pensionärer med lite högre inkomster, den så kallade pensionärsskatten, som totalt kommer kosta cirka 4 miljarder kronor.  Redan fattade beslut och ändringar på skatteområdet kommer givetvis att fullföljas, som sänkningen av bolagsskatten till 20,6 procent och ränteavdragsbegränsningen för företag med negativa räntenetton överstigande 5 miljoner krnor.

Övriga riksdagspartier har därefter lagt sina förslag på budget för 2019 där Moderaterna och Kristdemokraterna valde att gå fram tillsammans och lägga ett gemensamt förslag. Vid budgetomröstningen nu den 12 december blev det så att M+K-budgeten fick riksdagens stöd då Centerpartiet och Liberalerna valde att lägga ner sina röster.

På skatteområdet innehåller M+KD-budgeten fler ändringar på skatteområdet än övergångsregeringens budgetförslag. Vissa av förslagen kommer träda i kraft redan den 1 januari 2019 medan det för övriga förslag är tänkt att de ska börja gälla från den 1 juli 2019. Anledningen till det sistnämnda är helt enkelt att det i dagsläget inte finns en färdig lagstiftning som kan börja gälla från den 1 januari.

När det gäller inkomstskatter fungerar det så att redan beslutade ändringar inte kan ändras under ett innevarande kalenderår utan dessa måste i så fall ändras från nästkommande årsskifte det vill säga 2019/2020. Det kan alltså bli så att en socialdemokratisk regering i en tilläggsbudget väljer att skrota samtliga av de förslag som är tänkt att börja gälla från den 1 juli 2019.

De förslag i den antagna M+KD-budgeten som vi vet säkert kommer gälla för i vart fall 2019 är följande:

 • Förstärkt jobbskatteavdrag. Det handlar här om en sänkning av skatten på nästan 10 miljarder kronor och den kommer sänka skatten per månad för en vanlig löntagare med upp till 2010 kr.
 • Första brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas med 1400 kronor från 40 600 kronor i månaden till 42 000 kronor. Detta ger en skattesänkning på nästan 300 kronor i månaden för de med inkomster över brytpunkten.
 • Sänkt pensionärsskatt, i denna budget med 1 miljard mer än vad som föreslogs övergångsbudgeten.

De förslag som är tänkta att gälla från den 1 juli, men som vi då alltså ännu inte vet kommer bli verklighet är följande:

 • Slopad reduktion av egenavgifter i enskild firma.
 • Utökat tak för RUT-avdrag till den tidigare nivån på 50 000 kronor med en tanke på att så småningom höja taket till 75 000 kronor.
 • Avskaffa flygskatten.
 • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (detta är tänkt att gälla från den 1 april 2019).
 • Avskaffa den särskild löneskatt på löner till personer över 65 år.
 • Återinförd skattereduktion för gåvor till vissa allmännyttiga mottagare.

Att döma av vad som rapporterats i tidningarna de senaste dagarna förefaller det som att det fortfarande finns en dörr öppen för fortsatta förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet+ Liberalerna. Vad dessa förhandlingar eventuellt kommer leda till är det i nuläget ingen som vet men det kan mycket väl bli så att det kommer innebära överenskommelser på skatteområdet som omkullkastar en del av de förslag som är tänkt att börja gälla från den 1 juli.

Hösten 2018 har minst sagt varit dramatisk och det ska bli oerhört intressant att följa den fortsatta utvecklingen. Talmannen har sagt att det inte är aktuellt med några fler statsministeromröstningar före årsskiftet så vi kommer att få fira jul- och nyårshelgerna med nuvarande situation. Min gissning är att det inte kommer bli mycket till vila mellan skinka och fyrverkerier för våra partiledare. To be continued som man säger. För oss övriga, de vanliga dödliga, ska det bli skönt att få några dagars vila med nära och kära och komma igen med nya tag nästa år.

Med detta vill jag önska alla läsare en riktigt God Jul & Gott Nytt År.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.