Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Litorina invests in Sushi Yama

Sushi Yama opened its first restaurant in PK-Huset in central Stockholm in 2008 and has since then grown rapidly to over 45 restaurants across Sweden with total sales of SEK 240m. The company has always strived to be in the forefront when it comes to sustainability...