Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Valedo avyttrar Sefbo

Valedo avyttrar Sefbo

22 / 09 / 23 Valedo Partners III AB (“Valedo”) har avyttrat Sefbo Holding AS (“Sefbo”) till PHM Group. Under Valedos ägarskap har Sefbo vuxit mer än fem gånger och breddat sitt kunderbjudande till att bli en fullserviceleverantör till norska bostadsägare och...