1

Ansvarsfulla Investeringar Fonder Aktiefonder Coeli Frontier Markets Coeli Global Selektiv Coeli Europeiska Möjligheter Räntefonder Coeli Likviditetsstrategi Coeli Nordisk Företagsobligationsfond Hedgefonder Coeli Absolute European Equity Coeli Energy Transition Coeli...

Kundundersökning

Summering av årets kundundersökning Först och främst Tack för ditt deltagande! För en tid sedan medverkade du i vår årliga kundundersökning där vi ställde frågor kring hur du upplever oss på Coeli som rådgivare och kapitalförvaltare. Vi är väldigt tacksamma för att du...

Unika investeringsmöjligheter

09 / 11 / 20 Genom Coelis historik och nätverk inom finansmarknaderna får vi tillgång till unika investeringsmöjligheter som aldrig öppnas upp för allmänheten. Vi tror på att investera tillsammans med våra kunder i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör att vi...