Coeli Asset Management söker ett erfaret hedgefondteam

Coeli ser ökad efterfrågan på likvida alternativa investeringar och söker därför ytterligare ett erfaret hedgefondteam. Coeli erbjuder komplett infrastruktur, interna och externa distributionskanaler och visst seedkapital. Strategin ska vara unik i sitt slag, sakna korrelation till Coelis övriga fonder och kunna erbjuda daglig likviditet.

Om beskrivningen passar in på din profil, hör av dig till Erik Lundkvist på erik.lundkvist@coeli.se