Coeli Fastighet I AB förvärvar fastighet i Spånga

Coeli Fastighet I AB har den 12 juni 2019 ingått avtal om förvärv av fastigheten Mandelblomman 3 i Spånga.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 813 kvm och hyresvärde om ca 1 mkr årligen. Jämförelsevis hade Coeli Fastighet I AB hyresintäkter på ca 14,2 mkr under 2018.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 36 mkr. Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten.

”Vi är glada över att kunna kommunicera ytterligare ett förvärv till fonden som ligger i linje med investeringsstrategin. Vi äger nu åtta fastigheter i fonden, säger Jakob Pettersson, portföljförvaltare för Coeli Fastighet I AB.”

Tillträde sker den 1 juli 2019.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 12 juni 2019 klockan 10.30 (CET).