Coeli Fastighet II AB Förändring av röster

Coeli Fastighet II AB meddelar idag att antalet Preferensaktier P2 har ökat med 425 920 aktier under april 2019. Per idag uppgår antalet Preferensaktier P1 till 500 000 och antalet Preferensaktier P2 till 425 920.

Under april månad registrerades en emission som bolaget genomfört vilken inbringade 106,48 miljoner kronor i nytecknat kapital vilket motsvarar inbetald likvid för 425 920 Preferensaktier P2. Förändringen är per den 8 april 2019 registrerad hos Bolagsverket.

Per den 30 april 2019 uppgår Coeli Fastighet II ABs aktiekapital till 925 920 kronor, fördelat på sammanlagt 925 920 aktier, varav 500 000 är Preferensaktier P1 och 425 920 är Preferensaktier P2. Antalet röster uppgår till 5 425 920.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 april 2019 klockan 08:00.