Coeli Fastighet II AB (publ) förvärvar fastighet i Åkersberga

Coeli Fastighet II AB (”Coeli”) har den 16 mars 2020 ingått avtal om förvärv av fastigheten Runö 7:145 i Åkersberga. Investeringen är i linje med bolagets placeringsinriktning.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 181 kvm samt 2 800 kvm mark. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresintäkterna uppgår till cirka 1,4 MSEK årligen.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 27 MSEK. Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten.

Vi är glada att kunna kommunicera det andra förvärvet i Coeli Fastighet II som vi har rest pengar till under 2019 och 2020. Detta är det första förvärvet i Åkersberga, Österåker för Coeli. Vi har flera andra spännande investeringar i vår pipeline och hoppas kunna kommunicera fler affärer till bolaget inom kort”, säger Jakob Pettersson, ansvarig portföljförvaltare för Coeli Fastighet II AB.

Fastigheten tillträds den 6 april 2020.

 

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 mars 2020 klockan 14:30 CET.