Coeli Fastighet II AB publicerar tilläggsprospekt

Finansinspektionen har den 14 juni 2019 godkänt och registrerat Coeli Fastighet II AB:s tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet upprättades med anledning av att det under pågående nyemission i bolaget har beslutats, vid extra bolagsstämma den 14 juni 2019, att Helena Liljedahl utses till ny styrelseledamot samt styrelseordförande. Genom tilläggsprospektet uppdateras informationen gällande bolagets styrelse som tidigare kommunicerats genom prospekt samt värdepappersnot.

Emissionen pågår till och med den 12 juli 2019. Tilläggsprospektet samt prospekt och värdepappersnot innehållande fullständiga villkor för emissionen samt anmälningsblankett finns att tillgå på Bolagets hemsida https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/ .

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 14 juni 2019 klockan 15:00.