Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Global intervjuas i Strivos podcast

Då var det dags för våra förvaltare Henrik Milton och Andreas Brock att återigen besöka Strivos podcast Benchmark Live och intervjuas av Peter Jönsson.

Under intervjun tas många intressanta frågor upp. Bland annat:

– Årets starka börsutveckling
– Värderingar och varför den svenska börsen varit så svag
– Att inflationsuppgången faktiskt varit positiv
– Orosmoln för börsen framöver
– AI och framtiden för densamma
– Kina och Taiwan
– Innehavsförändring sedan senast vi var med i podden
– Aktiv portföljförvaltning
– Småbolagens kräftgång på börsen
– Värderingsskillnaden mellan små och stora bolag

Som du ser så tas en mängd intressanta ämnen upp.

Klicka här och lyssna på podcasten 

Ladda ner vår app så missar du inte när vi deltar i podcasts, intervjuer, skriver om bolagsbesök etcetera. Den heter Coeli Global och finns där appar finns.

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01