Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli investerar i byWiT och digitala tillväxtbolag – emission på 500 miljoner

Coeli investerar i byWiT – ett onoterat investmentbolag med fokus på digital tillväxt. Med ett långsiktigt perspektiv i kombination med ett stort erfarenhetskapital, siktar de på att inom en snar framtid bli en storskalig aktör inom digitalisering och hållbarhet.

Företaget byWiT har som ambition att vara den bästa ägaren för digitala tillväxtbolag. Teamet består av sex entreprenörer och investerare, som tillsammans har lång erfarenhet inom den digitala sektorn, och som samtliga varit drivande i ett dussintal framgångsresor som bland annat Estrid, Pelltarion, Eolus och Nabo.

Coeli har bistått byWiT i den senaste emissionen, som övertecknades och stängde på drygt 500 MSEK. Totalt siktar byWiT på att ta in 1,5 miljarder till sin tillväxtresa – och man har en framtida notering som uttalad målsättning.

Inte bara finansiella investerare
”Vi är väldigt glada att starta byWiT tillsammans med Coeli. Utöver att vara finansiella investerare med kapital så bidrar Coeli med mycket annat – som professionella nätverk, viktiga stödfunktioner och en entreprenöriell organisation”, säger Ulf Söderström, VD och Partner på byWiT.

Coeli, som investerat i Private Equity och onoterat sedan 2006 – med framgångar som Truecaller och Storskogen – såg omgående potentialen i byWiT.

“Även om digitaliseringen har pågått en tid ser vi en fortsatt stark tillväxt där många verksamheter på sikt kommer att behöva digitaliseras. Det är en enorm marknad med många spännande möjligheter”, säger Coeli Investments VD, Lukas Lindkvist, som i samband med investeringen också tar plats i byWiT:s styrelse.

Lukas Lindkvist, Flippa Kelo, Erik Bäckström och Kristin Gejrot från Coeli – investerare och partners till byWiT

Teamet avgörande
”Teamet är alltid viktigt i våra investeringsbeslut i växande investmentbolag, precis som när vi investerade tidigt i Storskogen Group, säger Erik Bäckström vice VD och Partner på Coeli. Det som attraherade oss med byWiT var bland annat deras unika sätt att arbeta operativt i portföljbolagen vilket ökar sannolikheten för en lyckad implementering.”

Om byWiT
Företaget inriktar sig på bolag som digitaliserar och effektiviserar analoga branscher genom att ta en operativ roll i portföljbolagen. Man letar efter starka team och hållbara affärsmodeller, och fokuserar på att investera i uppskalningsfasen hos bolag med potential att nå 500 MSEK i omsättning på 3-5 år. Entreprenörerna bakom byWiT är Ulf Söderström, Johan Gorecki, Scott Moore, Elias Jacobsson, Thomas Karlsson och Nalle Söderström.

Kontakt:
Ulf Söderström, VD och partner byWiT, ulf@bywit.se, 0706 18 95 95. 
Erik Bäckström, VVD Coeli AB, erik.backstrom@coeli.se. 0724 02 13 82.