Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli investerar i nytt bolag med fokus på onoterat – tar in 600 mkr i övertecknad emission

Nu blir internationella onoterade bolag i pre-IPO fas från unika investerarnätverk tillgängliga för allt fler.
Coeli investerar eget kapital och erbjuder sitt nätverk att investera i Absolute Unlisted AB, grundad och förvaltad av framgångsrika hedgefondsförvaltaren Mikael Petersson.

Absolute Unlisted kommer investera i cirka 10 bolag i så kallad pre-IPO fas vilket innebär att notering på börsen planeras inom cirka 24 månader. Det bedöms vara en gynnsam fas att investera i då man får möjlighet att investera i bolag på en lägre värdering med en potentiellt stor värderesa framför sig. Absolute Unlisted AB som skapats i samarbete med Coeli gör så att fler får möjligheten att investera i dessa unika investeringsmöjligheter innan det är möjligt för allmänheten.

Absolute Unlisted är grundad och förvaltad av Mikael Petersson som har 29 års erfarenhet av investeringar inom noterade och onoterade bolag från några av världens främsta investeringshus. Investeringarna möjliggörs genom Mikaels unika investerarnätverk som ger access till annars stängda investeringsmöjligheter. En av ankarinvesterarena och del av Mikaels investerarnätverk är Christian Angermayer (som tidigare investerat med bland andra Peter Thiel, Louis Bacon, Cathie Wood, Mike Novogratz) och bidrar stort till teamets unika flöde av investeringar. Fokus ligger på Europa och USA.


Erik Bäckström, vVD Coeli Wealth Management, Cecilia Biveson, Affärsutveckling Absolute Unlisted AB, Mikael Petersson, Ansvarig förvaltare Absolute Unlisted

Avkastningsmål +200 % inom 5 år
Förvaltaren satsar på ett avkastningsmål på mer än 200% de närmaste 5 åren.

”Vi har i flera år investerat i onoterade bolag som en del av vår investeringsstrategi. Onoterat är där vi regelbundet och i samtliga fall har lyckats åstadkomma en mycket hög avkastning. Det är ingen hemlighet att de bästa investeringarna ofta börjar i väldigt små och slutna nätverk med välkända investerare. Jag har efter alla år jag investerat byggt upp ett väldigt starkt nätverk av rätt typ av investerare. Vi investerar tillsammans med dessa nyckelpersoner och får ofta chansen att komma in i de absolut första kapitalanskaffningsrundorna och då på låga och attraktiva värderingar” säger Mikael Petersson.

Under de senaste tre åren har Mikael gjort sju investeringar i onoterade bolag. Den bästa investeringen har avkastat 485% på tre år och den med lägst avkastning har stigit med 55% på två och ett halvt år. Dessa siffror är fram tills 31 december 2021. Notera att tidigare resultat inte ska tolkas som en prognos om framtida avkastning.

”Att investera tillsammans med några av världens främsta investerare i unika skeden, innan bolagen är tillgängliga för allmänheten skapar goda förutsättningar att generera stora värden. Mikael har en stark historik från att investera i pre-IPO fas och vi är glada att själva investera i Absolute Unlisted tillsammans med Mikaels nätverk, våra kunder och investerarnätverk” säger Erik Bäckström, Partner i Coeligruppen & vVD Coeli Wealth Management AB.

Målsättningen var att bolaget skulle attrahera 500 miljoner kronor. Intresset har varit väldigt stort från Coelis investerare och Mikaels investerarnätverk vilket ledde till att emissionen stängde snabbt och övertecknad på 597 miljoner kronor, fortsätter Erik Bäckström.

Kontakt:
För mer information om denna och kommande investeringsmöjligheter vänligen kontakta Erik Bäckström på telefon 072-402 13 82 eller mejl erik.backstrom@coeli.se

Denna artikel utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.