Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli investerar i nytt onoterat fastighetsbolag – Trappan med VD Gustav Björkman

Coeli har tagit initiativ till och är största delägare i det nya bolaget Fastighetsaktiebolaget Trappan. Trappan bygger upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning för en god värdeutveckling. Bolaget växer med fokus på affärsmöjligheter i växande städer och huvudsakligen inom kontor, Big Box (storhandel, lager och lätt industri) samt nyproducerade bostäder.

Gustav Björkman är VD för Trappan
Gustav Björkman började i september 2021 som VD för Trappan. Gustav har över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och var senast vice VD och CIO för Hemsö där han drev på tillväxten i bolagets fastighetsvärde från 15 miljarder till över 50 miljarder under 10 år. Gustav har tidigare erfarenhet av såväl start up (Investment manager på Carnegie Fastigheter) som  från storbolag (Head of Strategy, Fabege)

”Det är ett mycket stimulerande uppdrag att bygga ett nytt bolag för en framgångsrik tillväxtbana, säger Gustav Björkman. Nu är vi igång där milstolparna 1, 5 och 10 miljarder under en femårsperiod skall passeras lönsamt.”

Coeli står bakom bolagets kapitalanskaffning och bolaget är initialt onoterat
”Vi är glada att själva investera i Fastighetsbolaget Trappan tillsammans med våra kunder. Fastigheter är en viktig byggsten i en investeringsportfölj. Vi ser stort värdeskapande i Trappans plan att nå ett fastighetsbestånd värt 10 miljarder kronor inom fem år då bolaget planerar en börsnotering” säger Erik Bäckström vVD Coeli Wealth Management.

Gustav Björkman, VD för Fastighetsaktiebolaget Trappan.

”Trappan kommer bedriva en diversifierad fastighetsförvaltning och vi har därför valt att rekrytera Gustav Björkman som har över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och en mycket bred kompetens för att driva verksamheten. Gustavs nätverk och erfarenhet gör att vi känner stor trovärdighet att vi kommer kunna köpa fastigheter där vi kan förbättra driftnettona med 15-20 % under fem år”, säger Lukas Lindkvist, VD för Coeli Investments.

Första rundan övertecknad
”Målsättningen med den första emissionen i Trappan var att ta in 400 miljoner kronor, inklusive Coelis egna investering på 40 miljoner kronor, med en möjlighet att höja emissionen till 500 miljoner kronor fram till den 17 februari. Efter bara två veckor har emissionen stängts i förtid på grund av ett mycket stort intresse från investerare”, säger Erik Bäckström.

Efter bara två veckor har det tecknats aktier för drygt 620 miljoner kronor
Trappans förvärvspipeline ser mycket stark ut och det finns redan nu initiala planer om att kapitalisera bolaget igen, för nästa steg i tillväxtresan, senare i år. För den som är intresserad är man varmt välkommen att höra av sig till sin rådgivare eller mejla till unikamojligheter@coeli.se.

Kontakt:
Erik Bäckström, vVD Coeli Wealth Management, erik.backstrom@coeli.se. 0724 02 13 82
Gustav Björkman, VD Fastighetsaktiebolaget Trappan, gustav.bjorkman@coeli.se. 0705718100