Hem Pressmeddelande - Private equity 2016 Coeli Private Equity 2016 AB Delårsrapport 2017

Coeli Private Equity 2016 AB Delårsrapport 2017

Delårsrapport januari 2017 – juni 2017
(sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 i TSEK om inget annat anges)

FÖRSTA HALVÅRET 2017

 • Resultatet efter skatt uppgick till -355 (-41)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,699 (0)
 • Nettokassan uppgick till 45 717 per den 30 juni 2017, jämfört med 42 713 per den 31 december 2016
 • Substansvärdet uppgick till 49 218 TSEK (SEK 232,93 per aktie) per den 30 juni 2017,
  jämfört med 44 734 TSEK (SEK 236,36 per aktie) per den 31 december 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 • Teckningstiden för nyemissionen avslutades 24 februari. Tecknat och inlöst 51,1 MSEK.
 • Avtal med FCG AB som AIFM samt med SEB som förvaringsinstitut tecknades.
 • Notering hos NGM med första handelsdag 17 mars.
 • Marknadsföringstillstånd godkänt hos Finansinspektionen 23 mars.
 • Bolaget har utfäst kapital till finska private equity-fonden Intera III.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har utfäst kapital till svenska private equity-fonden Litorina V.

VD KOMMENTAR
I slutet av februari stängde vi emissionen som vi hade i detta investeringsbolag. Vår
första investering blev den finska private equity-fonden Intera III. Sedan dess har vi
träffat och utvärderat ett antal ytterligare intressanta private equity-fonder som varit
aktuella för investeringar. I skrivandes stund är det klart att vår andra och sista
investering blir i svenska Litorina, som reser sin femte fond i ordningen. Våra
investeringar motsvarar våra högt ställda kriterier väl och är välrenommerade aktörer
på marknaden som varit med och visat på goda resultat under en lång tid. Vi ser fram
emot långa och nära relationer framöver.

Det innebär att vi inom sex månader efter vår stängning är fullinvesterade gällande
private equity-fonder. Nu kommer det en intressant och spännande tid där vi kommer
att se vilka portföljbolagsinvesteringar som kommer att adderas till de idag två
befintliga.
Transaktionsmarknaden för den storlek på bolag som vi är investerade i har vi sett en
fortsatt hög aktivitet i. Tillgång på kapital är god och räntorna är fortfarande låga vilket
är gynnsamt. Tillväxten i de marknader vi investerar, den mindre och medelstora, är
generellt sett god.
På investeringsmarknaden ser och hör vi alltmer om vikten av att även ha alternativa
tillgångar i sin portfölj och jag tycker att private equity är något som ska finnas med i en
diversifierad investeringsportfölj. Tillgångsslaget är och har varit av stor vikt för all
världens professionella investerare. Inte minst i de stora svenska pensions- och
institutionsportföljerna har det visat sig att just private equity är den allokering som
oftast har bidragit med högst avkastning.
Coeli Private Equity 2016 AB erbjuder sina aktieägare investeringsmöjligheter i ett
portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out-fonder och selektiva investeringar
i andra typer av private equity-fonder samt direkta investeringar som annars normalt
inte är tillgängliga för mindre investerare.
Henrik Arfvidsson, Stockholm augusti 2017

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Sedan 2006 har Coeli erbjudit investerare access till mindre och medelstora private equity-
markanden i Norden. Med 20-talet fondinvesteringar i marknaden så är Coeli en av de mest erfarna aktörerna.
Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har
lämnats för offentliggörande den 29:e augusti 2017 klockan 17.35

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.