Coeli Private Equity 2016 AB (publ) har ansökt om avnotering från NGM och går samman med Coeli Private Equity AB (publ)

Styrelserna för Coeli Private Equity AB (publ) (”CPE”) och Coeli Private Equity 2016 AB (publ) (”CPE 2016”) har sedan tidigare offentliggjort att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att CPE 2016 uppgår i CPE, varvid aktier i CPE 2016 byts mot nya aktier i CPE.

Den 16 augusti 2021 har Bolagsverket beslutat att godkänna registrering av fusionen mellan CPE 2016 och CPE. Med anledning av registreringen informerar CPE 2016 sina aktieägare om nedan tidplan för genomförandet av fusionen. CPE 2016 har ansökt om avnotering av bolagets Preferensaktier P2 från NGM Nordic AIF.

Tidsplan för fusionen

16 augusti 2021 Bolagsverket registrerar Fusionen och emission av nya aktier i det nya CPE/det sammanslagna Bolaget
24 augusti 2021 Sista dag för handel med CPE16 PREF P2 på NGM Nordic AIF
27 augusti 2021 Avstämningsdag Euroclear

 Omkring den 31 augusti 2021 beräknas de nyemitterade aktierna i CPE levereras till de tidigare aktieägarna i CPE 2016:s depåer samt handel i de nyemitterade aktierna påbörjas.

För fullständig information om fusionen hänvisas till den fusionsplan som finns att tillgå på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 augusti 2021 klockan 11:00 CEST.