Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q1 2021

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031–9249, publicerar NAV rapport för Q1 2021. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se

Nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 mars 2021 uppgår till 233,14 SEK för Bolagets preferensaktie P2.

 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 maj 2021 klockan 14:50 CEST.