Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Private Equity AB investerar i Padel United

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget investerar 30 miljoner kronor i den snabbt växande padel-koncernen Padel United, genom deltagande i nyemission i moderbolaget Padel United Intressenter Sverige AB.

”Padelspelandet har verkligen fått fäste i Sverige under de senaste åren och efter den initiala boomen med padelbanor och padelhallar på mängder av platser finns det nu ett behov av att arbeta med spelupplevelser och föreningsverksamhet, för att utveckla padel till en folksport. Padel United har en solid grund av padelhallar och padelbanor för att driva utvecklingen vidare i Sverige samt har påbörjat etableringen i Norden och andra länder i Europa” säger Henrik Arfvidsson VD och investeringsansvarig på Coeli Private Equity AB. ”Det finns en attraktiv tillväxtresa att göra för Padel United-koncernen genom att fortsätta etablera verksamheter på nya marknader och erbjuda glädje och rörelse för alla” fortsätter han.

Coeli Private Equity AB är ett investeringsbolag som är klassad som en alternativ investeringsfond (AIF) med ett investeringsfokus inriktat främst på nordiska private equity-fonder. Bolaget gör även direktinvesteringar i entreprenörsdriva bolag. Sedan 2006 har Coeli investerat på den nordiska private equity-marknaden och är idag en av de mest aktiva investerarna. Portföljen består av ett tjugotal private equity-fonder inom segmentet för små och medelstora bolag samt ett antal direktinvesteringar.

 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 25 november 2021 klockan 16:30 CET.