Coeli Private Equity AB utfäster kapital till Cubera

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) utfäster 6 miljoner Euro till den nordiska secondary-aktören Cubera´s senaste fond Cubera IX.

”Vi får med denna investering en allokering mot andrahandsmarknaden (”secondaries”) för nordisk private equity” säger Henrik Arfvidsson, VD och investeringsansvarig på Coeli Private Equity AB. ”Transaktionerna på denna del av marknaden har under de senaste åren haft en stabilt ökande tillväxt och transparens. Cubera har varit med sedan 2006 och har utvecklats till en väletablerad aktör på denna marknad och har visat att deras modell och arbetssätt kan skapa en god avkastning”, fortsätter han.

Coeli Private Equity AB är en alternativ investeringsfond (AIF) som har ett investeringsfokus främst på nordiska private equity-fonder men även direktinvesteringar i entreprenörsdriva bolag. Sedan 2006 har Coeli investerat på den nordiska private equity-marknaden och är en av de mest aktiva investerarna. Portföljen består av ett tjugotal private equity-fonder inom segmentet för små och medelstora bolag samt ett antal direktinvesteringar.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 februari klockan 16:30.