Coeli Private Equity AB utfäster kapital till Norvestor VIII

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget utfäster 5 miljoner euro till den norska private equity fonden Norvestor VIII.

”Norvestor har i flera decennier byggt och utvecklat bolag på den nordiska marknaden på ett mycket framgångsrikt sätt. De har sitt ursprung i Norge men i takt med att verksamheten utvecklats har deras plattform vuxit till den nordiska plattform de idag har att utgå ifrån. Coeli har en lång och god relation till teamet och har haft förmånen att på nära håll följa med på deras resa under de senaste 10 åren. Nu fortsätter vi den resan och ser fram emot fortsatt relation genom denna nya investering” säger Henrik Arfvidsson VD och investeringsansvarig på Coeli Private Equity AB. ”Norvestor är en av de mest framgångsrika private equity-aktörerna inom sitt segment på den nordiska marknaden och det är en relation vi värdesätter högt”, fortsätter han.

Coeli Private Equity AB är ett investeringsbolag som är klassad som en alternativ investeringsfond (AIF) med ett investeringsfokus inriktat främst på nordiska private equity-fonder. Bolaget gör även direktinvesteringar i entreprenörsdriva bolag. Sedan 2006 har Coeli investerat på den nordiska private equity-marknaden och är idag en av de mest aktiva investerarna. Portföljen består av ett tjugotal private equity-fonder inom segmentet för små och medelstora bolag samt ett antal direktinvesteringar.

 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 januari 2021 klockan 09:00 CET.