Coeli Private Equity AB utfäster kapital till Priveq

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) utfäster 50 miljoner kronor till den svenska private equity-aktören Priveq och deras senaste struktur Priveq VI.

”Det är glädjande att vår redan långa relation med teamet hos Priveq kommer att fortsätta en lång tid framöver. Priveq har verkligen fortsatt att bevisa att de med en lång erfarenhet och hårt arbete skapar tillväxt för de entreprenörsledda företag de tar sig an, samt genererat en god avkastning till sina investerare”. säger Henrik Arfvidsson, VD och investeringsansvarig på Coeli Private Equity AB. ”De lyckas även under en pågående pandemi i världen säkra en ny fond på en mycket kort tid, det bevisar inte bara att de har ett gott rykte och är attraktiva utan även att de trots turbulenta förhållanden inte backar för att fortsätta arbeta konsekvent och långsiktigt. Det är ett gott tecken”, fortsätter han.

Coeli Private Equity AB är en alternativ investeringsfond (AIF) som har ett investeringsfokus främst på nordiska private equity-fonder men gör även direktinvesteringar i entreprenörsdriva bolag. Sedan 2006 har Coeli investerat på den nordiska private equity-marknaden och är en av de mest aktiva investerarna. Portföljen består av ett tjugotal private equity-fonder inom segmentet för små och medelstora bolag samt ett antal direktinvesteringar.

 

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 juni 2020 klockan 13:00 CET.