Coeli Private Equity AB:s stamaktier handlas från och med 25 november 2019 på NGM Nordic AIF

Coeli Private Equity AB hade sin första handelsdag måndagen den 25 november 2019. Dagen inleddes med en ceremoni hos NGM där den traditionella klockringningen utfördes. Bolaget är den hittills största noterade AIF-strukturen inom Coeli-koncernen, idag med tillgångar värderade till omkring 850 miljoner SEK. Att notera på Nordic AIF är ett naturligt steg för att öka transparensen mot investerare och ge en möjlighet för handel av aktien på en reglerad marknadsplats. Börsnoteringen av Coeli Private Equity AB kommer därmed att fortsätta öppna upp investeringsmöjlighet och allokering mot tillgångsslaget private equity i Norden för intresserade investerare.


Henrik Arfvidsson – VD Coeli Private Equity
Patrik Skoglund – Controller Coeli Private Equity
Filippa Kelo – Senior Operations Manager