Coeli uppskattad fondutvärderare

Nordic Fund Selection Award delar årligen ut priser för att uppmärksamma fondutvärderares topprestationer under det gångna året utifrån ett fondbolags vy. Syftet med Nordic Fund Selection Awards är att lyfta fram vikten av fondutvärderarprofessionen och för att skapa en plattform för att kunna jämföra och återkoppla från fondbolag till nordiska utvärderare.

I utvärderingen av prestationerna för 2015 finns Coeli med bland de 25 fondutvärderare som fondbolagen har valt att betygsätta. De här utmärkelserna har delats ut sedan 2010.  
Erik Lundkvist, fondförvaltare Coeli Asset Management, det här var inte första året du och ditt team varit med. Det stämmer vi har varit med några år i rad.                             

Vad kan du säga om konkurrensen, dvs de andra fondutvärderare?
Av alla bolag i Sverige som utvärderar och på ett eller annat sätt investerar i externa fonder presenteras de 25 med högst poäng. Listan domineras av de största bankerna och försäkringsbolagen som har mycket stort förvaltat kapital i externa fonder och som har stora organisationer för fondurval. Coeli är en av de fåtal mindre aktörerna som kvalar in på listan.

Man utvärderas genom fyra olika frågor som handlar om hur ni som fondutvärderare jobbar och kommunicerar. I år räckte scoren till mittenplaceringar – lite olika beroende på vilken fråga. Hur har det gått tidigare år? Vi har kvalat in på listan under flera år i rad, men så hög placering som för år 2015 har vi inte nått tidigare. Det är förstås jätteroligt att få bekräftelse på det arbete vi gjort.

Vad har ni gjort för att hamna på den här placeringen?
Coeli var tidiga med fondutvärdering och har varit med sedan år 2003. Vi har utvecklat en egen metodik genom åren för att hitta förvaltare som över tiden har bättre förutsättningar att lyckas än andra. Vi har arbetat på samma sätt under många år, med en tydlig filosofi och ett som vi har kommunicerat till våra motparter.  Det här är viktiga faktorer för att alla inblandade ska ha rätt förväntansbild. En annan faktor är att jag och mitt team verkligen brinner för det vi gör och då blir det också roligare att arbeta med oss.

Vad skulle ni kunna ha gjort för att nå högst upp och få bäst betyg?
En annan förvaltningsstil. Vår filosofi medför att vi ofta föredrar boutiqueförvaltare framför de riktigt stora kapitalförvaltarna. Hos mindre förvaltare tenderar förvaltarna att ha större spelrum vilket är viktigt för att kunna leverera konkurrenskraftig avkastning. Det innebär att vi inte har några investeringar i flertalet av de stora bolag som har poängsatt oss. Det finns emellertid undantag där stora bolag har en kultur och struktur som liknar de mindre aktörerna. En annan faktor är storleken. Hade vi förvaltat lika mycket som aktörerna högst upp på listan hade vi legat högre upp.

Utvärderingen gäller dig och ditt team. Vilka är ni i teamet?
Det är Gustaf Sjöström och jag.

Vad är det som är avgörande för att ni köper en viss fond?
Det är många saker som spelar in här, men för att nämna några är fondens filosofi, förvaltarens egenskaper och bolagets struktur viktiga när vi tittar på fonder. 

Är du nöjd?
Absolut! Det här är en bekräftelse på vi arbetar professionellt och att vårt arbete uppskattas av fondbolagen.