Coeli växer med förvärv av Mobilis Kapitalförvaltning AB

Coeli har förvärvat 100 procent av aktierna i Mobilis Kapitalförvaltning AB som erbjuder tjänster inom fondsparande. Genom förvärvet stärker Coeli sin position som kapitalförvaltare inom svenska
pensionsmarknaden och når ut till en bredare kundkrets via nya försäljningskanaler. Detta är i linje med Coelisstrategi att växa som kapitalförvaltare med inriktning mot aktiv förvaltning och det stöder företagets målsättning om lönsam tillväxt.

För Mobilis befintliga kunder innebär förvärvet att de får tillgång till ytterligare kompetens inom kapitalförvaltning, vilket ökar möjligheter till långsiktigt god avkastning. Coelis förvaltarteam består av 15 medarbetare med kompetenser inom aktier, räntor, hedgefonder, private equity, fastigheter och strategifonder.

Lukas Lindkvist, VD för Coeli Asset Management, säger ”Vår målsättning är att växa både organiskt och med strategiska förvärv. Mobilis är en aktör som kompletterar vår affär och vår befintliga kundstock och ger oss en bra bas för att fortsätta växa inom den svenska pensionsmarknaden.” Lukas fortsätter ”Vi välkomnar Mobilis med varm hand till Coeli-gruppen”.

”Tack vare att Coeli har en stark förvaltningsorganisation tillförs mer kompetens och resurser vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraftig avkastning”, säger Christian Kvist, VD för Mobilis Kapitalförvaltning AB. ”Mobilis affärsidé kvarstår, det vill säga att tillhandahålla aktiv förvaltning, fast nu uppbackad med en stark kapitalförvaltare med resurser att både förvalta och utveckla Mobilis erbjudande för framtiden”, fortsätter Christian.

För frågor vänligen kontakta:
Lukas Lindkvist, VD Coeli Asset Management  
lukas.lindkvist@coeli.se , +46 76 8005 800
Christian Kvist, VD Mobilis Kapitalförvaltning AB
christian.kvist@mobiliskapital.se+46 76 877 1800