Coelis räntefondförvaltare kommenterar Ekvator Likviditetsstrategifonds prestation

I en jämförelse av olika korträntefonder som nyligen publicerades i Dagens industri fanns Coelis Ekvator Likviditetsstrategi med som en av ett fåtal fonder som gett positiv avkastning det senaste året. Den turbulenta utvecklingen på börsen i början av 2016 har fört med sig ökad efterfrågan på fonder med lägre risk och har bidragit till ett ökat nysparande i korträntefonder. Det låga ränteläget, med minusränta från Riksbanken, medför dock svårigheter för många fonder att kunna skapa positiv avkastning till spararna.

”Trots minusränta och tidvis skakig utveckling på företagsobligationsmarknaden har Ekvator Likviditetsstrategi stigit med ungefär 0,7 procent det senaste året”, kommenterar fondens förvaltare Gustav Fransson. ”Det senaste året har varit utmanande men vi har en förvaltning som bevisligen fungerar och kan ge positiv avkastning till investerarna. Jag bedömer att det inför resten av året finns goda förutsättningar för Ekvator Likviditetsstrategi och hoppas på att fonden under 2016 ska kunna generera uppemot 2 procent i avkastning.”