Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Diskretionär förvaltning

Boka möte

Professionell och effektiv förvaltning

 

Med Coelis diskretionära förvaltningstjänst får våra förvaltare mandat att investera kapitalet inom ramarna för kundens investeringsprofil och strategi. Kunden väljer den målavkastning och risknivå som passar bäst, Coelis förvaltare sköter resten.

Tjänsten skapar ett stort värde genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor samt alternativa investeringar och kan på så sätt skapa bästa möjliga portfölj utifrån rådande marknadsläge. Den diskretionära förvaltningen förvaltas utifrån Coelis investeringsfilosofi om aktiv förvaltning vilket innebär att vi fokuserar på våra bästa investeringsidéer inom respektive kategori i syfte att överträffa jämförelseindex.

Diskretionär förvaltning – vårt erbjudande

Aktiv förvaltning anpassad efter kundens unika situation

Den diskretionära förvaltningen har olika riskperspektiv och inriktningar vilket innebär en anpassad portfölj utifrån kundens individuella situation. I det personliga mötet lägger vi fokus på att förstå mål, riskprofil och tidsaspekt för att hitta en så anpassad lösning som möjligt.

Värdeskapande förvaltning genom noggrann analys

En grundportfölj med fokus på att generera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning genom kvalitativ, omfattande och noggrann analys.​

Långsiktig avkastningspotential

Tillgång till strategisk allokering utifrån effektiv riskspridning som skapar stabilitet över marknadscykler.

Professionell expertis

Aktiv förvaltning med förvaltarteam som har lång erfarenhet och historik samt tydliga incitament av att överträffa index.

Hållbarhet

Den diskretionära förvaltningen följer Coelis policy för hållbara investeringar.

Kontakta oss om diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning passar dig som:

Vill ha en bred och aktiv grund i ditt långsiktiga sparande.

Inte själv har tid, kunskap eller intresse att arbeta med förvaltningen på daglig basis.

Tror på en aktiv förvaltning med tydliga ställningstaganden där förvaltarna lägger mycket tid på att lära känna och förstå de bolag de investerar i.

Fyll i dina uppgifter för att boka ett möte med en av våra experter.

Förvaltarteam

Våra erfarna förvaltare ansvarar för portföljförvaltningen.

Arne Lundberg
Förvaltare

Erik Lundkvist
Kapitalförvaltningschef

Elin Sundin
Portföljförvaltare och orderutförare

Hem Diskretionär förvaltning