Hem Förvaltarblogg Bolags-perspektivet Ett nedslag i spelutvecklingsbolaget Stillfront

Ett nedslag i spelutvecklingsbolaget Stillfront

Spelutvecklingsbolaget Stillfront står för ungefär 3 procent av Coeli Sveriges portfölj.  Det är ett bolag med rätt strategi (portföljtänk) och rätt inriktning (strategispel), anser vi. Kundbasen är stabil – många kunder spelar de här strategispelen under flera års tid och betalar i snitt 664 kronor i månaden. Det är naturligtvis elementärt att löpande utveckla nya spel som attraherar nya kunder samtidigt som man uppgraderar befintliga spel. Men en lika viktig faktor för hur väl bolaget lyckas finansiellt är hur framgångsrik marknadsföringen är och vi uppfattar den som klart konkurrenskraftig hos Stillfront, framförallt efter förvärvet av Goodgame Studios. Skalbarheten i den här sektorn är enorm och en liten förbättring av ett spel kan generera åtskilliga miljoner i intäkter.

I det tredje kvartalet var omsättningstillväxten 25 procent med en rörelsemarginal på 28 procent. Bolaget bör kunna växa omsättningen med 10–15 procent de kommande 2–3 åren och förhoppningsvis nå rörelsemarginalmålet på 30 procent år 2020 (från uppskattningsvis 23 procent år 2018). Sammantaget anser vi att Stillfront är ett bolag som inte är särskilt beroende av hur konjunkturen utvecklas, med mycket bra tillväxtmöjligheter som värderas för lågt (EV/EBIT 9 på nästa års förväntade vinst).

I slutet av förra året besökte vi Goodgame i Hamburg, den största av totalt tio stycken studios i Stillfront-koncernen, vilken står för 67 procent av koncernens omsättning. Goodgame har 260 anställda och är en mogen, professionell organisation. De har två starka varumärken/spel i Big (Farm) och Empire där Empire har spelats av 170 miljoner människor, enligt Stillfront. Bolaget utvecklar framförallt spel för mobil och browser.

Stillfront-koncernen arbetar mycket med att ta fram synergier mellan de olika dotterbolagen och i många fall är det Goodgame som är drivande, framförallt inom marknadsföring. Vid mitt besök gick bolaget i detalj igenom hur marknadsföringsmaskinen ser ut ”under huven”, varför man anser sig ligga i framkant teknologiskt, hur de olika dotterbolagen hjälper varandra och hur man kan öka intäkterna med ganska små, enkla medel. Totalt hade Stillfront en portfölj på 26 spel vid utgången av det tredje kvartalet.

Tidpunkten för resan var lyckad då bolaget precis meddelat att de två grundarna av Goodgame lämnar sina operativa roller och enbart är ägare i Stillfront. De ska framförallt fokusera på förvärv via styrelsen. Branschen är väldigt fragmenterad och enligt vår mening finns det goda möjligheter att göra värdeadderande förvärv. Stillfront har nyligen anställt en person som ska arbeta med just förvärv på heltid för att ytterligare öka hastigheten inom det här området. De två bröderna som grundat Goodgame äger 27 procent av bolaget medan andra nyckelpersoner har ett ägande på totalt 8 procent av bolaget.

Vi ser fram emot fortsatt organisk och förvärvad tillväxt samt högre marginaler, vilket sammantaget ger gott hopp om en bra vinsttillväxt de kommande åren, oavsett konjunkturutveckling.

 

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.