Ett nedslag i spelutvecklingsbolaget Stillfront

Spelutvecklingsbolaget Stillfront står för ungefär 3 procent av Coeli Sveriges portfölj.  Det är ett bolag med rätt strategi (portföljtänk) och rätt inriktning (strategispel), anser vi. Kundbasen är stabil – många kunder spelar de här strategispelen under flera års tid och betalar i snitt 664 kronor i månaden. Det är naturligtvis elementärt att löpande utveckla nya spel som attraherar nya kunder samtidigt som man uppgraderar befintliga spel. Men en lika viktig faktor för hur väl bolaget lyckas finansiellt är hur framgångsrik marknadsföringen är och vi uppfattar den som klart konkurrenskraftig hos Stillfront, framförallt efter förvärvet av Goodgame Studios. Skalbarheten i den här sektorn är enorm och en liten förbättring av ett spel kan generera åtskilliga miljoner i intäkter.

I det tredje kvartalet var omsättningstillväxten 25 procent med en rörelsemarginal på 28 procent. Bolaget bör kunna växa omsättningen med 10–15 procent de kommande 2–3 åren och förhoppningsvis nå rörelsemarginalmålet på 30 procent år 2020 (från uppskattningsvis 23 procent år 2018). Sammantaget anser vi att Stillfront är ett bolag som inte är särskilt beroende av hur konjunkturen utvecklas, med mycket bra tillväxtmöjligheter som värderas för lågt (EV/EBIT 9 på nästa års förväntade vinst).

I slutet av förra året besökte vi Goodgame i Hamburg, den största av totalt tio stycken studios i Stillfront-koncernen, vilken står för 67 procent av koncernens omsättning. Goodgame har 260 anställda och är en mogen, professionell organisation. De har två starka varumärken/spel i Big (Farm) och Empire där Empire har spelats av 170 miljoner människor, enligt Stillfront. Bolaget utvecklar framförallt spel för mobil och browser.

Stillfront-koncernen arbetar mycket med att ta fram synergier mellan de olika dotterbolagen och i många fall är det Goodgame som är drivande, framförallt inom marknadsföring. Vid mitt besök gick bolaget i detalj igenom hur marknadsföringsmaskinen ser ut ”under huven”, varför man anser sig ligga i framkant teknologiskt, hur de olika dotterbolagen hjälper varandra och hur man kan öka intäkterna med ganska små, enkla medel. Totalt hade Stillfront en portfölj på 26 spel vid utgången av det tredje kvartalet.

Tidpunkten för resan var lyckad då bolaget precis meddelat att de två grundarna av Goodgame lämnar sina operativa roller och enbart är ägare i Stillfront. De ska framförallt fokusera på förvärv via styrelsen. Branschen är väldigt fragmenterad och enligt vår mening finns det goda möjligheter att göra värdeadderande förvärv. Stillfront har nyligen anställt en person som ska arbeta med just förvärv på heltid för att ytterligare öka hastigheten inom det här området. De två bröderna som grundat Goodgame äger 27 procent av bolaget medan andra nyckelpersoner har ett ägande på totalt 8 procent av bolaget.

Vi ser fram emot fortsatt organisk och förvärvad tillväxt samt högre marginaler, vilket sammantaget ger gott hopp om en bra vinsttillväxt de kommande åren, oavsett konjunkturutveckling.

 

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager