Fiska där det finns fisk

Fiska var aldrig något för mig, inte ens när jag var barn. När jag väl fiskade så tyckte jag mest synd om fisken.

Men att fiska efter aktier är något helt annat och något som jag älskar att göra. Principen är densamma – att det är lättare att fånga fisk där fisken är. Aktier fiskas bäst där bra aktier finns.

Det är därför vår fond inte heter Coeli Global ”allt-möjligt-som-finns-på-jorden”, utan den heter Coeli Global Selektiv. Genom att vara selektiv och leta där det finns bra aktier så ökar sannolikheten att hitta de där aktierna som går upp väldigt mycket i värde. Men hur vet man var det finns bra aktier?

Vi skulle kunna skriva 100 sidor om det och berätta för er om vilka affärsmodeller som funkar bäst över tid, hur ett företag bäst styrs ledningsmässigt, hur en bra resultat- och balansräknings ska se ut och så vidare. Men vi kan också förenkla det och komma från en annan synvinkel och säga att vissa länder/kulturer är bättre på att skapa aktieägarvärde än andra. Min professor vid London Business School (LBS), Professor Elroy Dimson, är kanske den mest kända akademikern i världen inom det här området och hans forskning var anledningen till att jag valde att läsa vid just LBS. Hans arbete är gediget och mångfacetterat men min egen favoritgraf av allt han har gjort är nedanstående bild som visar vilka länder som de senaste 119 åren har haft bäst avkastning mätt i både lokal valuta och i USD. De bästa länderna att investera i – länderna med mycket ”fisk” – är de längst till höger, det vill säga länder såsom USA, Australien, Sverige, och Danmark. Om du tittar på hur vår fond är positionerad så kan du se att runt 60 procent av våra företag finns i just de här länderna.

Låt mig poängtera att när det gäller aktier så handlar det om att hitta de där fantastiska företagen som har en växande vinst. Den företagsspecifika delen är alltid viktigare än vilket land som företaget kommer från men det går inte att sticka under stol om att det finns fler bra aktier (enligt vårt tycke) i länderna i bildens högra del än i den vänstra. Det är enklast att fiska där det finns fisk helt enkelt.


Källa: The 2019 Global lnvestment Returns Yearbook: 119 years of financial history and analysis (https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/global-investment-returns-yearbook-201902.html)

Författare

Andreas Brock
Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv, CFA

Köp fond

Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond. Läs mer om oss.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

VIKTIG INFORMATION. Detta material är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på annat sätt delta i någon transaktion. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade med osäkerhet och prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om framtida utveckling. Informationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.