Fokus på ESG: Vår investering Kotak Mahindra Bank hjälper skolbarn

Indien är ett land som både jag och Andreas gillar eftersom det är fyllt med spännande bolag som drivs av duktiga människor. Till ytan är Indien det sjunde största landet i världen och sett till befolkningsmängden på cirka 1,35 miljarder är Indien näst störst och är bara en hårsmån efter Kina som har 1,39 miljarder. Indien är också ett land där många miljoner människor lever i stor fattigdom. Ett vanligt mått för att bestämma ett lands välstånd är BNP per capita och för Indien är värdet US$ 2 099/capita (år 2019), som kan jämföras med Sverige som har en BNP per capita på US$ 51 615 (år 2019). I Indien räcker inte de statliga medlen till alla barns fulla skolgång, vilket visar varför det är viktigt att privata bolag går in och stöttar.

Källor: Världsbanken och Kotak Mahindra Bank.

I vår portfölj av ’världens finaste bolag’ finns två indiska banker – HDFC Bank och Kotak Mahindra Bank. Dessa aktier har utvecklats mycket bra då företagens vinst har vuxit i takt med landets ekonomiska utveckling samt att de konsekvent tar marknadsandelar från konkurrenterna. Företagen är inte bara bra placeringar utan de gör också gott för samhället och i detta inlägg kommer jag skriva om hur Kotak Mahindra Bank aktivt bidrar med stödjande insatser för fattiga och unga i Indien.

Första bilden: Från ett av våra bolagsbesök, utanför Kotak Mahindra Banks kontor i Mumbai 2017.
Andra bilden: Vår investering Kotak har varit lyckosam, sedan köp i juni 2020 har den gett en avkastning på cirka 43 procent (till och med 11 mars) mätt i svenska kronor. Källa: Bloomberg

Kotak Mahindra Banks sociala bidrag (S:et i ESG) går i huvudsak till tre områden:

  • Utbildning
  • Hälsovård
  • Ge unga vuxna en möjlighet att tjäna sitt uppehälle

I Kotaks utbildningsfokus finns ett antal olika program som stöttar barn och ungdomar. Ett av dem heter Umang, som syftar till att ge ungdomar extra utbildning i det engelska språket. Tanken är att om man har tillräckliga kunskaper i engelska kommer man kunna genomgå en högskoleutbildning i Indien som sedermera ska leda till ett jobb. Under de senaste åren har 22 000 studenter genomgått Umang. Ett annat program heter Guru, som syftar till att stärka lärarnas förmåga och möjligheter att lära ut till eleverna. Sedan start har 400 lärare från 25 skolor genomgått denna fyraåriga utbildning för att bli bättre i sin profession.

Kotak har också ett antal hälsovårdsprogram för att underlätta livet för fattiga unga människor. Ett av dem heter Eye Care och syftar till att ge ungdomar med dålig syn ska få sjukhusvård för att förbättra synen så att de kan hänga med i skolan. Ett annat program heter Deworming och ska hjälpa unga till bättre hygien och hälsa, som även leder till att de klarar av skolan bättre. Nourish är ett program som möjliggör för minst 11 000 barn att få ett nyttigt mål mat varje skoldag.

Unnati, som ligger inom delen Tjäna sitt uppehälle/Livelihood, hjälper unga i åldern 18-25 att komma tillbaka till sin utbildning. Genom ett 55 dagars träningsprogram inom sektorer som IT, försäljning, banking och service ges unga vuxna möjligheten att få ett jobb så att de kan försörja sig.

Vill ni veta mer om det goda samhällsarbetet Kotak utför så läs gärna mer här.

Att förvalta era pengar på ett hållbart sätt är A och O för mig och Andreas. Det är extra roligt när vi inte bara kan hitta aktier som ökar mycket i värde, men också att fonden blir delägare i bolag som göra bra saker för världen som indiska Kotak Mahindra Bank. Mer information om fondens hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01