Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonddokumentation

Allt du behöver veta om våra fonder

Nedan finner du Coelis fonddokumentation med allmän information om våra fonder; Basfaktablad, Hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser och prospekt. Du kan antingen finna dokumenten i listan eller söka på specifika dokument.

Namn Område Senast uppdaterad

Basfaktablad

Namn Fond Giltig från
KIID Coeli Absolute European Equity I SEK Coeli Absolute European Equity 19/02/21
KIID Coeli Absolute European Equity R SEK Coeli Absolute European Equity 19/02/21
KIID Coeli Absolute European Equity W SEK Coeli Absolute European Equity 19/02/21
KIID Coeli Balanserad F SEK Coeli Balanserad 19/02/21
KIID Coeli Balanserad R SEK Coeli Balanserad 19/02/21
KIID Coeli Energy Transition Fund I Founder USD Coeli Energy Transition 19/02/21
KIID Coeli Energy Transition Fund I SEK Coeli Energy Transition 19/02/21
KIID Coeli Energy Transition Fund I USD Coeli Energy Transition 19/02/21
KIID Coeli Energy Transition Fund R SEK Coeli Energy Transition 19/02/21
KIID Coeli Europeiska Möjligheter R SEK Coeli Europeiska Möjligheter 19/02/21
KIID Coeli Frontier Markets Fund I EUR Coeli Frontier Markets 19/02/21
KIID Coeli Frontier Markets Fund I SEK Coeli Frontier Markets 19/02/21
KIID Coeli Frontier Markets Fund I USD Coeli Frontier Markets 19/02/21
KIID Coeli Frontier Markets Fund I-D EUR Coeli Frontier Markets 19/02/21
KIID Coeli Frontier Markets Fund R EUR Coeli Frontier Markets 19/02/21
KIID Coeli Frontier Markets Fund R SEK Coeli Frontier Markets 19/02/21
KIID Coeli Frontier Markets Fund W SEK Coeli Frontier Markets 19/02/21
KIID Coeli Global Select BT SEK Träffa Coeli Global under 2022 19/02/21
KIID Coeli Global Select I EUR Coeli Global Select 19/02/21
KIID Coeli Global Select I SEK Träffa Coeli Global under 2022 19/02/21
KIID Coeli Global Select I-D SEK Träffa Coeli Global under 2022 19/02/21
KIID Coeli Global Select R EUR Coeli Global Select 19/02/21
KIID Coeli Global Select R SEK Träffa Coeli Global under 2022 19/02/21
KIID Coeli Global Select R-D SEK Träffa Coeli Global under 2022 19/02/21
KIID Coeli Global Select W SEK Träffa Coeli Global under 2022 19/02/21
KIID Coeli Likviditetsstrategi I SEK Coeli Likviditetsstrategi 19/02/21
KIID Coeli Likviditetsstrategi R SEK Coeli Likviditetsstrategi 19/02/21
KIID Coeli Likviditetsstrategi R-D SEK Coeli Likviditetsstrategi 19/02/21
KIID Coeli Mix F SEK Coeli Mix 19/02/21
KIID Coeli Mix R SEK Coeli Mix 19/02/21
KIID Coeli Mix W SEK Coeli Mix 19/02/21
KIID Coeli Multi Asset Fund I SEK Coeli Multi Asset 19/02/21
KIID Coeli Multi Asset Fund R SEK Coeli Multi Asset 19/02/21
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond I SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 19/02/21
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond I-D SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 19/02/21
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond R SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 19/02/21
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond R-D SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 19/02/21
KIID Coeli Potential F SEK Coeli Potential 19/02/21
KIID Coeli Potential R SEK Coeli Potential 19/02/21
KIID Coeli Total A Coeli Total 15/02/21
KIID Coeli Total I Coeli Total 15/02/21
KIID I EUR Coeli Frontier Markets Fixed Income Dokument 26/03/21
KIID I P SEK Coeli Frontier Markets Fixed Income Coeli Frontier Markets Fixed Income 26/03/21
KIID I SEK Coeli Frontier Markets Fixed Income Coeli Frontier Markets Fixed Income 26/03/21
KIID I USD Coeli Frontier Markets Fixed Income Coeli Frontier Markets Fixed Income 26/03/21
KIID IKC 0-100 IKC 0-100 19/02/21
KIID IKC Avkastningsfond A IKC Avkastningsfond A 19/02/21
KIID IKC Avkastningsfond B IKC Avkastningsfond B 19/02/21
KIID IKC Fastighetsfond - Andelsklass B IKC Fastighetsfond B 19/02/21
KIID IKC Fastighetsfond A IKC Fastighetsfond A 19/02/21
KIID IKC Global Flexibel IKC Global Flexibel 19/02/21
KIID IKC Global Infrastructure A 2020 IKC Global Infrastructure A 17/02/21
KIID IKC Global Infrastructure B IKC Global Infrastructure B 17/02/21
KIID IKC Global Trend 19/02/21
KIID IKC Strategifond IKC Strategifond 19/02/21
KIID IKC Sverige Flexibel IKC Sverige Flexibel 19/02/21
KIID IKC Tre Euro IKC Tre Euro 19/02/21
KIID R SEK Coeli Frontier Markets Fixed Income Coeli Frontier Markets Fixed Income 26/03/21

Halvårsredogörelser och Årsberättelser

Namn Giltig från
2014 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2014 årsberättelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2014 årsberättelse, Coeli SICAV II 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Absolut 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Likviditetsstrategi 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Total 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Trygghet 04/12/17
2014 årsberättelse, Norrsken 04/12/17
2014 årsberättelse, Select Brasilien 04/12/17
2014 årsberättelse, Select Sverige 04/12/17
2014 årsberättelse, Spektrum 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Coeli Multistrategi 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Ekvator Total 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Norrsken 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Select Brasilien 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Select Sverige 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Spektrum 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli Multistrategi 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV I Schweiz 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV I Tyskland 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV II Tyskland 04/12/17
2015 årsberättelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2015 årsberättelse, Ekvator Likviditetsstrategi 04/12/17
2015 årsberättelse, Ekvator Total 05/12/17
2015 årsberättelse, Norrsken 04/12/17
2015 årsberättelse, Select Sverige 04/12/17
2015 årsberättelse, Spektrum 05/12/17
2016 halvårsredogörelse, SEF SICAV PART II 25/04/18
2016 halvårsredogörelse, svenska fonder 22/02/18
2016 helårsredogörelse, Coeli SICAV I 28/06/18
2016 helårsredogörelse, Coeli SICAV II 28/06/18
2016 helårsredogörelse, SEF SICAV PART II 21/06/18
2016 helårsredogörelse, svenska fonder 28/06/18
2017 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 05/12/17
2017 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 05/12/17
2017 halvårsredogörelse, SEF SICAV PART II 25/04/18
2017 halvårsredogörelse, svenska fonder 05/12/17
2018 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 29/08/18
2018 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 29/08/18
2018 halvårsredogörelse, svenska fonder 31/08/18
2019 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 10/09/19
2019 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 10/09/19
2019 årsberättelse, Coeli SICAV I Schweiz 08/06/20
2020 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 28/08/20
2020 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 28/08/20
2021 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 01/09/21
2021 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 01/09/21
Delårsrapport Coeli Holding 2019 28/08/19
Årsredovisning 2017 Coeli SICAV I 18/03/19
Årsredovisning 2017 Coeli Sicav II 18/03/19
Årsredovisning 2017 SEF SICAV PART II 21/09/18
Årsredovisning 2018 Coeli Asset Management AB 26/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli Frontier Markets AB 26/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli Global AB 26/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli Holding AB 22/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli SICAV I 10/09/19
Årsredovisning 2018 Coeli SICAV II 10/09/19
Årsredovisning 2018 Coeli Wealth Management AB 26/08/19
Årsredovisning 2019 Coeli SICAV I 08/06/20
Årsredovisning 2019 Coeli SICAV II 08/06/20
Årsredovisning 2020 COELI SICAV I 07/06/21
Årsredovisning 2020 COELI SICAV II 07/06/21
Årsredovisning Coeli Holding AB 2020 07/06/21
Årsredovisning SEF 2017 18/03/19
Årsredovisning SEF 2018 16/08/19
Årsredovisning SEF 2020 19/01/22

Produktblad

Namn Giltig från
Produktblad Coeli Balanserad 08/05/19
Produktblad Coeli Energy Transition 05/02/21
Produktblad Coeli Frontier Markets 21/11/19
Produktblad Coeli Global Select 18/03/19
Produktblad Coeli Likviditetsstrategi 18/03/19
Produktblad Coeli Mix 08/04/19
Produktblad Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 18/03/19
Produktblad Coeli Total 09/05/19

Prospekt

Namn Giltig från
Coeli Sicav I Prospectus 18/03/21
Coeli SICAV II Prospectus 26/11/21
Prospectus SEF SICAV PART II 26/04/18
SEF Prospectus 18/03/19

Övrigt

Namn Giltig från
2021 halvårsredogörelse, IKC 01/09/21
Addendum prospectus Coeli SICAV I 18/03/19
Approved Broker List 17/09/19
Articles of incorporation Coeli SICAV I 18/03/19
Coeli SICAV I Notice to shareholders 18/03/19
Fondbestämmelser IKC 28/09/20
Fullmakt till årsstämma 07/05/21
Halvårsredogörelse IKC Fonder 2020 28/09/20
Hållbarhetsöversikt 02/11/20
Informationsbroschyr IKC 30/12/21
Informationsbroschyr IKC 09/03/21
Notice to Shareholders (Liquidation Letter - Coeli Potential) 22/12/21
Årsberättelse IKC fonder 2019 28/09/20

Hel- och halvårsrapporter

Namn Giltig från
Coeli Fastighet I AB Delårsrapport Januari - Juni 2021 31/08/21

Hem Fonddokumentation