Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonddokumentation

Allt du behöver veta om våra fonder

Nedan finner du Coelis fonddokumentation med allmän information om våra fonder; Basfaktablad, Hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser och prospekt. Du kan antingen finna dokumenten i listan eller söka på specifika dokument.

Namn Område Senast uppdaterad

Basfaktablad

Namn Fond Giltig från
KIID Coeli Absolute European Equity I SEK Coeli Global Opportunities 15/02/22
KIID Coeli Absolute European Equity R SEK Coeli Global Opportunities 15/02/22
KIID Coeli Absolute European Equity W SEK Coeli Global Opportunities 15/02/22
KIID Coeli Balanserad F SEK Coeli Balanserad 15/02/22
KIID Coeli Balanserad R SEK Coeli Balanserad 15/02/22
KIID Coeli Energy Transition Fund I Founder USD Coeli Energy Transition 15/02/22
KIID Coeli Energy Transition Fund I SEK Coeli Energy Transition 15/02/22
KIID Coeli Energy Transition Fund I USD Coeli Energy Transition 15/02/22
KIID Coeli Energy Transition Fund R SEK Coeli Energy Transition 15/02/22
KIID Coeli Europeiska Möjligheter R SEK Coeli Europeiska Möjligheter 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fixed Income I EUR Coeli Frontier Markets Fixed Income 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fixed Income I SEK Coeli Frontier Markets Fixed Income 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fixed Income I USD Coeli Frontier Markets Fixed Income 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fixed Income I-P SEK Coeli Frontier Markets Fixed Income 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fixed Income R SEK Coeli Frontier Markets Fixed Income 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fund I SEK Coeli Frontier Markets 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fund R SEK Coeli Frontier Markets 15/02/22
KIID Coeli Frontier Markets Fund W SEK Coeli Frontier Markets 15/02/22
KIID Coeli Global Opportunities I EUR Coeli Global Opportunities 17/05/22
KIID Coeli Global Opportunities I SEK Coeli Global Opportunities 19/05/22
KIID Coeli Global Opportunities R EUR Coeli Global Opportunities 17/05/22
KIID Coeli Global Opportunities R SEK Coeli Global Opportunities 19/05/22
KIID Coeli Global Select BT SEK Coeli Circulus 15/02/22
KIID Coeli Global Select I SEK Coeli Circulus 15/02/22
KIID Coeli Global Select I-D SEK Coeli Circulus 15/02/22
KIID Coeli Global Select R SEK Coeli Circulus 15/02/22
KIID Coeli Global Select R-D SEK Coeli Circulus 15/02/22
KIID Coeli Global Select W SEK Coeli Circulus 15/02/22
KIID Coeli Global Small Cap Select I EUR Coeli Global Small Cap Select 28/03/22
KIID Coeli Global Small Cap Select I SEK Coeli Global Small Cap Select 28/03/22
KIID Coeli Global Small Cap Select R EUR Coeli Global Small Cap Select 28/03/22
KIID Coeli Global Small Cap Select R SEK Coeli Global Small Cap Select 28/03/22
KIID Coeli Likviditetsstrategi I SEK Coeli Likviditetsstrategi 15/02/22
KIID Coeli Likviditetsstrategi R SEK Coeli Likviditetsstrategi 15/02/22
KIID Coeli Likviditetsstrategi R-D SEK Coeli Likviditetsstrategi 15/02/22
KIID Coeli Mix F SEK Coeli Mix 15/02/22
KIID Coeli Mix R SEK Coeli Mix 15/02/22
KIID Coeli Mix W SEK Coeli Mix 15/02/22
KIID Coeli Multi Asset Fund I SEK Coeli Multi Asset 19/02/21
KIID Coeli Multi Asset Fund R SEK Coeli Multi Asset 19/02/21
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond I SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 15/02/22
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond I-D SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 15/02/22
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond R SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 15/02/22
KIID Coeli Nordisk företagsobligationsfond R-D SEK Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 15/02/22
KIID Coeli Potential F SEK Coeli Potential 19/02/21
KIID Coeli Potential R SEK Coeli Potential 19/02/21
KIID Coeli Total A Coeli Total 15/02/21
KIID Coeli Total I Coeli Total 15/02/21
KIID IKC 0-100 IKC 0-100 15/02/22
KIID IKC Avkastningsfond A IKC Avkastningsfond A 15/02/22
KIID IKC Avkastningsfond B IKC Avkastningsfond B 15/02/22
KIID IKC Fastighetsfond - Andelsklass B IKC Fastighetsfond B 15/02/22
KIID IKC Fastighetsfond A IKC Fastighetsfond A 15/02/22
KIID IKC Global Flexibel IKC Global Flexibel 15/02/22
KIID IKC Global Infrastructure A IKC Global Infrastructure A 15/02/22
KIID IKC Global Infrastructure B IKC Global Infrastructure B 15/02/22
KIID IKC Strategifond IKC Strategifond 15/02/22
KIID IKC Sverige Flexibel IKC Sverige Flexibel 15/02/22

Halvårsredogörelser och Årsberättelser

Namn Giltig från
2014 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2014 årsberättelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2014 årsberättelse, Coeli SICAV II 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Absolut 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Likviditetsstrategi 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Total 04/12/17
2014 årsberättelse, Ekvator Trygghet 04/12/17
2014 årsberättelse, Norrsken 04/12/17
2014 årsberättelse, Select Brasilien 04/12/17
2014 årsberättelse, Select Sverige 04/12/17
2014 årsberättelse, Spektrum 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Coeli Multistrategi 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Ekvator Total 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Norrsken 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Select Brasilien 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Select Sverige 04/12/17
2015 halvårsredogörelse, Spektrum 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli Multistrategi 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV I 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV I Schweiz 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV I Tyskland 04/12/17
2015 årsberättelse, Coeli SICAV II Tyskland 04/12/17
2015 årsberättelse, Ekvator Global Megatrend 04/12/17
2015 årsberättelse, Ekvator Likviditetsstrategi 04/12/17
2015 årsberättelse, Ekvator Total 05/12/17
2015 årsberättelse, Norrsken 04/12/17
2015 årsberättelse, Select Sverige 04/12/17
2015 årsberättelse, Spektrum 05/12/17
2016 halvårsredogörelse, SEF SICAV PART II 25/04/18
2016 halvårsredogörelse, svenska fonder 22/02/18
2016 helårsredogörelse, Coeli SICAV I 28/06/18
2016 helårsredogörelse, Coeli SICAV II 28/06/18
2016 helårsredogörelse, SEF SICAV PART II 21/06/18
2016 helårsredogörelse, svenska fonder 28/06/18
2017 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 05/12/17
2017 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 05/12/17
2017 halvårsredogörelse, SEF SICAV PART II 25/04/18
2017 halvårsredogörelse, svenska fonder 05/12/17
2018 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 29/08/18
2018 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 29/08/18
2018 halvårsredogörelse, svenska fonder 31/08/18
2019 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 10/09/19
2019 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 10/09/19
2019 årsberättelse, Coeli SICAV I Schweiz 08/06/20
2020 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 28/08/20
2020 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 28/08/20
2021 halvårsredogörelse, Coeli SICAV I 01/09/21
2021 halvårsredogörelse, Coeli SICAV II 01/09/21
Delårsrapport Coeli Holding 2019 28/08/19
Årsredovisning 2017 Coeli SICAV I 18/03/19
Årsredovisning 2017 Coeli Sicav II 18/03/19
Årsredovisning 2017 SEF SICAV PART II 21/09/18
Årsredovisning 2018 Coeli Asset Management AB 26/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli Frontier Markets AB 26/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli Global AB 26/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli Holding AB 22/08/19
Årsredovisning 2018 Coeli SICAV I 10/09/19
Årsredovisning 2018 Coeli SICAV II 10/09/19
Årsredovisning 2018 Coeli Wealth Management AB 26/08/19
Årsredovisning 2019 Coeli SICAV I 08/06/20
Årsredovisning 2019 Coeli SICAV II 08/06/20
Årsredovisning 2020 COELI SICAV I 07/06/21
Årsredovisning 2020 COELI SICAV II 07/06/21
Årsredovisning 2021 Coeli SICAV I 30/05/22
Årsredovisning 2021 Coeli SICAV II 30/05/22
Årsredovisning Coeli Holding AB 2020 07/06/21
Årsredovisning SEF 2017 18/03/19
Årsredovisning SEF 2018 16/08/19
Årsredovisning SEF 2020 19/01/22

Produktblad

Namn Giltig från
Produktblad Coeli Balanserad 08/05/19
Produktblad Coeli Energy Transition 05/02/21
Produktblad Coeli Frontier Markets 21/11/19
Produktblad Coeli Likviditetsstrategi 18/03/19
Produktblad Coeli Mix 08/04/19
Produktblad Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 18/03/19
Produktblad Coeli Total 09/05/19

Prospekt

Namn Giltig från
Coeli Sicav I Prospectus 18/03/21
Coeli SICAV II Prospectus 26/11/21
SEF Prospectus 18/03/19

Övrigt

Namn Giltig från
Addendum prospectus Coeli SICAV I 18/03/19
Approved Broker List 17/09/19
Articles of incorporation Coeli SICAV I 18/03/19
Coeli SICAV I Notice to shareholders 18/03/19
Fullmakt till årsstämma 07/05/21
Hållbarhetsinformation Coeli Global Opportunities 13/05/22
Hållbarhetsöversikt 02/11/20
IKC 0-100 - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC 0-100 – årsberättelse 2021 03/05/22
IKC 2021 halvårsredogörelse 01/09/21
IKC Avkastningsfond - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Avkastningsfond – årsberättelse 2021 03/05/22
IKC Fastighetsfond - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Fastighetsfond – årsberättelse 2021 31/05/22
IKC Fondbestämmelser 28/09/20
IKC fonder 2019 Årsberättelse 28/09/20
IKC Fonder 2020 Halvårsredogörelse 28/09/20
IKC Global Flexibel - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Global Flexibel – årsberättelse 2021 03/05/22
IKC Global Infrastructure - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Global Infrastructure – årsberättelse 2021 03/05/22
IKC Global Trend - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Global Trend – årsberättelse 2021 31/05/22
IKC Informationsbroschyr 19/04/22
IKC Strategifond - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Strategifond – årsberättelse 2021 31/05/22
IKC Sverige Flexibel - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Sverige Flexibel – årsberättelse 2021 31/05/22
IKC Tre Euro - årsberättelse 2020 15/06/21
IKC Tre Euro – årsberättelse 2021 03/05/22
Notice to Shareholders (Liquidation Letter - Coeli Potential) 22/12/21
Värdepappersfond IKC Global Trend - Revisionsberättelse 2020 15/06/21

Hel- och halvårsrapporter

Namn Giltig från
Coeli Fastighet I AB Delårsrapport Januari - Juni 2021 31/08/21

Hem Fonddokumentation