Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

“Förmögenhetsförvaltning handlar om att bygga förtroende och relationer genom stort engagemang och aktiv rådgivning”

Grunden för Coelis förmögenhetsrådgivning är att bygga en gemensam finansiell plan som innefattar nuläget men som framför allt kan få genomslag i generationer framöver. För att kunna göra det med trovärdighet investerar Coeli tillsammans med kunderna. Konceptet att använda eget kapital för att investera tillsammans med kunderna är unikt för branschen i stort.

Utvecklingen inom förmögenhetsförvaltningen

− Den stora förändringen inom förmögenhetsförvaltningen på Coeli de senaste åren är satsningen inom det onoterade segmentet. Vi har arbetat med onoterade investeringar inom Private Equity sedan 2006 men nu har vi satsat mycket inom det affärsområdet för att kunna fortsätta utveckla fler unika investeringsmöjligheter för kunderna. Vi ser en stor efterfrågan inom segmentet och det skapar starka värden för kundernas förvaltning, säger Pär Davidsson, VD Coeli Wealth Management.

Kunden i fokus

Det unika med Coelis förmögenhetserbjudande är att kunden är i fokus, på riktigt. Vi har som filosofi att alltid försöka skapa värden i allt vi gör vilket innebär att vi idag har ett väldigt spännande och utvecklat förvaltningserbjudande. Utöver värdeskapande inom kapitalförvaltning så bjuder Coeli också in till värdeskapande event.

Pär förklarar mer:

− Vårt fokus är alltid att jobba värdeskapande oavsett vad vi gör. Även när vi har ett kundevent som exempelvis en padel-turnering som kanske kan uppfattas som mer ”nice then need to have” så vill vi att kunderna känner att vi har skapat värde. Utöver att de ska ha förbättrat sitt padelspel så ges även möjlighet till nätverkande.

Rollen som VD på Coeli Wealth Management

Rollen som VD innebär att Pär leder bolaget utifrån de långsiktiga mål som styrelse och ägare har satt upp för bolaget. Utifrån Pärs perspektiv handlar det om två saker för att göra det. Dels handlar det om att bygga en kultur som skapar motiverade och engagerade medarbetare, allt börjar med oss själva. Dels att bygga en kultur där kunden är i centrum och sträva efter att utveckla kunderbjudandet och kundrelationer för att skapa riktigt nöjda kunder. Vi är till för våra kunder, allt vi gör behöver utvärderas utifrån vilket kundvärde som skapas.

− Den största delen av min tid går till möten med medarbetare och externa parter som både berör det rent operativa idag, men även för att planera vad vi ska göra om tre, sex och 12 månader. Just nu är vi i en expansionsfas och då tar rekryteringar av nya medarbetare mycket tid. Jag vill träffa alla de medarbetare som ska börja på Coeli för det är det är medarbetarna som är vår största tillgång.

Medarbetarna leder utvecklingen framåt

På Coeli är engagemanget högt.

− Det är genom alla medarbetares insatser, beteenden och kunskap som vi gemensamt bygger en bra tjänst och upplevelse för kunderna. Den största utmaningen i min roll som VD för Coeli Wealth Management är att inte fastna i frågor som inte skapar kundvärde. För mig är det oerhört viktigt att vara närvarande i verksamheten vilket jag försöker vara så mycket jag kan. Antingen genom att vara med i kundmöten, på kundträffar eller bara genom att ta en kaffe i köket med mina kollegor, avslutar Pär.